T rd. papp (page 112)

zavarainak diagnosztikája és terápiája területén követ- formáció) alkalmazása indokolt lehet. Hazánkban legin- kezett be. A diagnosztika az andrológus dolga, a terápia kább a semirigid (MEDICOR-MEDAKKU) gyártmányú területén azonban már többféle szakember is tevékeny- szilikon protézis kerül alkalmazásra, de ritkán folyadék- kedik. (kevesebb, de „irányban képzett“ jobb volna)! pumpás, hajlítható és puha protézisek is implantációra Az erekció mechanizmusának és biokémiájának meg- kerülnek. Ezek lényegesen drágábbak a hazai protézisnél.
ismerése a terápiás lehetôségek széles skáláját teremtettemeg. A vasoaktív anyagok szervezetbe juttatásának ma már többféle módja van, leggyakrabban orális vagyintracavernosus módon történik, újabban localis (ta- Magyarországon a fogamzásgátlás lehetôségét tör- pasz, gél) vagy intraurethralis adagolás is elterjedôben vény szabályozza. Az egyetlen engedélyezett módszer van. Hazai gyakorlatban leggyakrabban orálisan a férfi az ondóvezeték folytonosságának mûtéti megszakítása: hormon tartalmú Andriolt és Proviront, afrodisiakum- a vasectomia. Fogamzásgátlási akció kijelölt intézetek- ként az egyszerû esetekben jól bevált Afrodor 2000-et, ben orvosi vagy családtervezési okokból végezhetô, a nitrogén-monoxid donor L-Arginint használjuk. A kö- megfelelô kritériumok megléte (magyar állampolgárság, zeljövôben gyógyszertárakba kerülô alfa-adrenerg anta- 3 gyermek) esetén. A mûtétet általában helyi érzéstele- gonista Yohimbin (korábban a hazai fogalomban nítésben végezzük, szövôdényeik enyhék és ritkák.
Yohistrin) jó emlékû és ígéretes szerként alkalmazható.
A hagyományos fogamzásgátlási módszereken kívül A gyógyszeres kezelés legnagyobb lehetôségét pedig (condom, megszakított közösülés) intenzív kutatás folyik kétségen kívül a jó effektussal bíró, kevés mellékhatással világszerte megbízható hormonális férfi fogamzásgátló rendelkezô VIAGRA jelenti. A „kék csoda“ hazai alkalma- elôállítására. A kutatás jelenlegi állása leginkább GNRH zása sok esetben jelent egyszerû és jó megoldást. Mellék- analógok irányába billenti a mérleg nyelvét. A korábban hatásai közül a fejfájás, kipirulás, dyspepsia és átmeneti e témakörben favorizált GOSSYPOL nem váltotta be a kék színlátás zavar említhetô. Nitrát tartalmú szerekkel hozzá fûzött reményeket. A tömegméretekben alkal- (cardiacumok) együtt adása tilos, más esetekben (kombi- mazható biztonságos gyógyszeres férfi fogamzásgátlás nált antihypertenzív kezelés, szívritmuszavarok, chron, nem a ma (és feltehetôleg nem a holnap) realitása.
máj és vese elégtelenség, ketokonazol, cimetidin éserythromycin szedése) óvatos alkalmazása mérlegelhetô.
A hazai konzervatív terápia közeli jövôbeni kiváló lehetôsége lesz az intraurethralis prostaglandin A férfi klimax az andrológia legújabb területét jelenti.
alkalmazása. A gél állapotú anyag húgycsôbe juttatása A világszerte akceptált magyar álláspont szeint a klimax speciális segédeszközzel történik. (MUSE) Irodalmi ada- a középkorú férfi (45–59 év) szellemi, fizikai és szexuális tok és szakmai információk a terápiaforma külföldi teljesítménytörése ennek megfelelô bonyolult tünet- együttessel. Patofiziológiai hátterét a hím gonadok korai Az intracavernosus terápia legismertebb anyagai a „szenilis“ involúciója jelenti. Diagnózisában alapvetô a papaverin és a prosztagladin (PGE ). (Ez utóbbi fogalom ismerete, az endokrin és anyagcsere háttér CAVERJECT néven van forgalomban). Mindkét anyag- tisztázása. Terápiájának fô vonalait a hormon szubsz- nak igen jó erectiógenetikus hatása van, ezért a terápiás titúció, a szexuális zavarok tüneti kezelése (orális v.
forma biztonságossága miatt igen elterjedt. Ugyan- intracav. terápia vacuumterápia és a Ca pótlás jelentik.
akkor a papaverinnek többféle – nemegyszer súlyos A klimax kezelése team munka, melyben andrológus, mellékhatása lehet (elhúzódó erekció göb képzôdés endokrinológus és pszichológus mûködik együtt.
stb.), ezért alkalmazása egyre inkább háttérbe szorul.
A diagnosztikában is jól használható (vasculáris és non- vasculáris impotencia elkülönítése). Caverject viszontkevés mellékhatása és megbízhatósága miatt még Ma már Magyarországon jól mûködô andrológiai sokáig marad a terápiás palettán.
hálózat van, megyeszékhelyeken, nagyobb városokban Mind orális (fentolamin- VASOMAX, apomorphin) általában urológiai vagy nôgyógyászati osztályhoz csat- mind intracavernosus (VIP moxisytate, lisindomin, forskolin, CGRP) szerekkel további kutatás folyik, további Milyen esetben várhat segítséget a családorvos az terápiás lehetôségek kialakítása céljából. Más irányú andrológustól? A fentiek ismeretében gyermektelen há- lehetôséget jelent az idôs elhasznált szervezetû betegek zaspárok, férfi szexuális zavarok, fogamzásgátlási kérdé- esetében alkalmazható vácuumterápia.
sek és „idôsödô“ férfiak bonyolult panasz együttese Az utolsó lehetôségként alkalmazható penis pro- (hôhullámok, izadékonyság, alvászavarok, teljesítmény- thesis implantatió a konzervatív lehetôségek kiterje- csökkenés) esetén. Ilyen esetekben a konzultációval a désével visszaszorult. (Világszerte átgondolódik a koráb- családorvos új lehetôséget teremt betege számára eddig kevéssé mûvelt orvosi területen.
Kétségkívül, bizonyos indokolt esetekben (arteriás im- Az együttes munka a beteg javát szolgálja. Ez a potencia, tönkrement cavernosus szövet, hegesedés de-

Source: http://weborvos.netrix.hu/adat/medicus/cikk/Papp112.pdf

Condbrochure06

2006 Small Business Day Tuesday, March 28, 2006 Co-Sponsored by Empire State Plaza The Business Council of New York State, Inc. Chamber Alliance of New York State Convention Center Albany, New York National Federation of Independent Business PRELIMINARY AGENDA 8:30 - 9:30 a.m. Registration, Continental Breakfast 11:30 - 12:30 p.m. Panel Discussion �

Prof. arafat

ﺍﺭـــــﺘﺒﻝﺍ ﺔـــﻌﻤﺎﺠ (ﺓﺩﻤﺘﻌﻤ ﺔﺼﺎﺨ ﺔﻌﻤﺎﺠ ) Faculty of Pharmacy &Medical Sciences. ﺔﻴﺒﻁﻝﺍ ﻡﻭﻠﻌﻝﺍﻭ ﺔﻝﺩﻴﺼﻝﺍ ﺔﻴﻠﻜ CURRICULUM VITAE (CV) TAWFIQ ARAFAT PERSONAL DATA 2012 Nationality : Jordanian Marital Status: Married with three children Address: Petra Univ

© 2010-2017 Pdf Pills Composition