Waterlandziekenhuis.nl

Behandeling spasticiteit
Wat is spasticiteit?
Spasticiteit is een snelheidsafhankelijke bewegingsstoornis van spieren, die een te hoge
spanning hebben.
Spasticiteit wordt veroorzaakt door beschadiging van de hersenen of het ruggenmerg,
die het gevolg is van een letsel (bijvoorbeeld ongeval), een aangeboren afwijking of
beschadiging bij de geboorte, maar ook door ziekte op latere leeftijd (beroerte, MS bijv.).
Het gebied van beschadiging in het centrale zenuwstelsel bepaald welke plek in het
lichaam is aangedaan.
Soms is een groot deel van het lichaam aangetast (gegeneraliseerde spasticiteit), soms
een klein deel, bijvoorbeeld een enkel/voet of een pols/hand (locale spasticiteit).
De mate van stijfheid varieert van licht tot zó stijf dat er pijn optreedt en de beweging
onbeheersbaar is geworden.
Deze stoornissen in het spier/zenuwstelsel kunnen verstrekkende gevolgen hebben:
• Ernstige gespannenheid van de beenspieren kan het lopen bemoeilijken, bijvoorbeeld
op de tenen of op de buiten of binnenkant van de voet lopen, waardoor het even-wicht wordt verstoord.
• Gespannenheid rond de heupen bemoeilijkt het lopen, de toiletgang, het aankleden en de hygiëne, wat weer huidbeschadiging kan veroorzaken.
• Als de arm, pols/hand spastisch zijn vormt dit een belemmering voor vrijwel al e • Pijnlijke spierspasmen kunnen zitten in een stoel of liggen in bed belemmeren en het zelf veranderen van de houding gaat niet.
• Strakgespannen spieren en spasmen verbruiken meer energie, wat vermoeidheid Is spasticiteit te behandelen?
Spasticiteit blijft bijna altijd het hele leven bestaan. Na verloop van enkele jaren neemt
de stijfheid en dus ook de pijn vaak toe en treedt er verandering op in de spier, die tot
verkorting leidt en het gewricht in een dwangstand houdt (contractuur). We moeten
proberen deze verkorting te voorkomen.
De behandeling van spasticiteit is er op gericht de stijfheid, de pijn en verkorting van
spieren te verminderen, zodat het functioneren verbetert of verder verslechteren wordt
voorkomen.
Behandeldoelen kunnen zijn:
• Voorlichting gericht op het omgaan met spasticiteit.
• Het verbeteren van de arm/handfunctie.
• Het verminderen van de pijnklachten.
• Verbetering en adviezen op het gebied van liggen, zitten, staan en lopen.
• De zelfstandigheid vergroten op het gebied van persoonlijke verzorging of het ver-
beteren van verzorging door derden.
Postbus 2501440 AG PurmerendT (0299) 457 457 Welke behandelingen kunnen worden toegepast?
De revalidatiearts kan een behandeling adviseren met o.a. fysiotherapie en/of ergo-
therapie, maar ook logopedie, maatschappelijk werk of psycholoog.
De volgende maatregelen worden in ongeveer deze volgorde toegepast:
• Al en: het zoeken naar de meest ontspannen houding (zit, lig), het opsporen van
oorzaken in of buiten het lichaam die spanning kunnen veroorzaken (infectie, doorlig-plek, pijn, stress).
• Fysiotherapie: ontspannen en rekken van spieren, oefeningen doen.
• Ergotherapie: zoeken naar de optimale houdingen, naar praktische adviezen en • Medicijnen innemen die de spierspanning verminderen (bijvoorbeeld Baclofen, • Medicijnen injecteren die de spierspanning (meestal tijdelijk) verminderen (Phenol in • Een spalk of beugel die een spastische hand of voet in de juiste stand brengt/houdt.
Wat kan het Waterlandziekenhuis hierin betekenen?
Voor vragen over spasticiteit kunt u zich aanmelden voor een gesprek met een van onze
revalidatieartsen. Tijdens dit gesprek wordt met u besproken op welke wijze uw vragen
beantwoord kunnen worden.
De afdeling Revalidatie heeft behandelmogelijkheden voor mensen met vragen over hun
spasticiteit, zoals medicijngebruik, botox-behandeling, spalken of toename van stijfheid.
Voor uitgebreide vragen t.a.v. verbetering van het functioneren of behandeling van
bijvoorbeeld een afwijkend looppatroon is een revalidatie dagbehandelingprogramma
mogelijk. Deze begint met 3 weken observatie waarin de fysiotherapeut en de ergo-
therapeut samen met u de doelen voor de behandeling opstel en.
Bij vragen van psychologische aard kan een klinisch psycholoog aan het behandelteam
worden toegevoegd.
Telefoon polikliniek Revalidatie Waterlandziekenhuis (0299) 457 630 op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Source: http://www.waterlandziekenhuis.nl/wp-content/uploads/05267-Spasticiteit.pdf

!framtidens l−kemedel

© Författaren och Reforminstitutet 2002Sättning: Ateljé Typsnittet L&R AB, StockholmTryck: Larserics Digital Print AB, Bromma, [email protected] www.reforminstitutet.nu Försäkring med valfri självrisknivå Introducera valmöjligheten att lägga livsstilsläkemedel till försäkringen Något ökade kostnader för en mer flexibel försäkring Läkemedelsförmånen bö

danziger.co.il

Torenia Moon Series™- Culture Description FAMILY: Scrophulariaceae ORIGIN: Asia, Africa SEASON: Spring, autumn, summer and moderate winter USDA HARDINESS: 10 – 11 ROOTING: Torenia cuttings root easily within 12-14 days at temperatures of 64-75℉ (18-24℃). Addition of rooting hormone is not necessary. PLANTING: For 4" (10 cm) pot, use 1 plant per pot. Re

© 2010-2017 Pdf Pills Composition