Gastroscopie

Complicaties komen zeer zelden voor bij een gastroscopie. Bij ernstige maagpijn of koorts na het onderzoek neemt u tot 17.00 uur contact op met de poli van de behandelend arts. Telefoon: 0495 – 57 26 26. Buiten kantoortijden neemt u contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp. Telefoon: 0495 - 57 26 10. Heeft u nog vragen? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen bespreek deze met uw arts of de endoscopiever- pleegkundige. De endoscopieverpleegkundige is vanaf 8.00 uur bereikbaar via het Dagcentrum. Telefoon: 0495 - 57 25 21 U wordt op:

(datum)
uur verwacht op
Dagcentrum (route 32) waar u
zich meldt aan de balie
Het onderzoek wordt verricht door:
(arts)

Binnenkort wordt u in het ziekenhuis ver-
Het onderzoek begint met het inbrengen van de wacht voor een gastroscopie.
vóór 12.00 uur mag u tot 4 uur voor het onder-
buigzame onderzoeksslang. Hierbij is het belangrijk In deze folder staat informatie over het
zoek nog 2 beschuiten met boter, jam en thee dat u de instructies goed opvolgt. Het doorslikken onderzoek.
gebruiken. Daarna moet u nuchter blijven. en verschuiven van de slang is onprettig maar niet • ná 12.00 uur mag u tot 8.00 uur normaal ontbijten
pijnlijk. Het onderzoek verloopt het beste als u zich en eventueel 4 uur voor het onderzoek nog 1 be- ontspant en rustig door blijft ademen. De endo- schuit met jam en thee. Daarna nuchter blijven. Een gastroscopie is een endoscopisch onderzoek van de slokdarm, maag en stukje twaalfvingerige Gedurende het nuchter blijven mag u wel de mond De arts zal de slokdarm, maag en een stukje van de spoelen. U mag de vloeistof niet doorslikken. Heeft twaalfvingerige darm van de binnenkant bekijken. Endoscopie betekent 'van binnen bekijken'. De arts u toch wat doorgeslikt zeg dit, voorafgaande aan De endoscoop wordt, met kleine stukjes, voorzichtig bekijkt uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm opgeschoven. Tijdens het onderzoek kan de arts van de binnenkant. Dit gebeurt met een flexibele en lucht in de maag blazen, hierdoor krijgt u mogelijk bestuurbare slang, een zogenaamde endoscoop, een opgeblazen gevoel en neiging tot opboeren. Dit die een soort videocamera op de top heeft. De endoscoop heeft een doorsnede van 1 cm. De Het onderzoek wordt verricht door een arts, daarbij geassisteerd door een endoscopieverpleegkundige. Het is mogelijk dat de arts weefsel wegneemt voor slang bevat kanalen die o.a. licht en beeld doorge- Het onderzoek vindt plaats op de endoscopie- onderzoek. Deze handeling kan gevoelig zijn maar Het onderzoek duurt ± 5 minuten. In een aantal De arts kan tijdens het onderzoek bepaalde afwij- De verpleegkundige geeft u voor en tijdens het gevallen kan de arts u direct na het onderzoek de kingen, zoals ontstekingen, zweertjes, bloedinkjes, poliepen en gezwellen direct zien. Het is ook moge- Het is niet nodig maar indien u dit wenst en u bent plaatsvindt kan de uitslag pas na een week gege- lijk via de endoscoop kleine ingrepen uit te voeren. De arts kan b.v. stukjes weefsel weghalen voor niet overgevoelig voor Xylocaine, kan een keelver- nader onderzoek (biopsie), of een bloeding stelpen. doving gegeven worden d.m.v. een keelspray (u mag dan 1½ uur na het onderzoek niet eten en niet drinken i.v.m. verslikkingsgevaar.) Na het onderzoek is uw keel waarschijnlijk wat Voor het slagen van dit onderzoek is het van groot U neemt plaats op de rand van de onderzoekstafel. gevoelig, vooral bij hoesten. Dit gaat vanzelf over. belang dat uw maag en twaalfvingerige darm leeg Om het onderzoek niet te belemmeren en bescha- Als gevolg van de lucht die tijdens het onderzoek is zijn. Daarom dient u voor dit onderzoek nuchter te diging van het gebit te voorkomen, doet u een ingeblazen, kunt u een opgeblazen gevoel hebben. zijn. Dit betekent dat u gedurende een bepaalde Opboeren en/of winden laten geven verlichting. U gaat op uw linkerzijde liggen, de knieën opge- Na het onderzoek mag u naar huis of terug naar de afdeling. U mag eten en drinken zoals u voor het Tenslotte krijgt u een bijtring in de mond ter be- onderzoek gewend was, tenzij u een keelverdoving heeft gehad, of de arts anders voorschrijft.

Source: http://www.sintjansgasthuis.nl/upload/patientenfolders/Interne/Gastroscopie.pdf

Entoban clinical trials- intestinal infections in children

ENTOBAN AS AN EFFECTIVE HERBAL REMEDY FOR TREATING INTESTINAL INFECTIONS ACCOMPANIED WITH DIARRHEA SYNDROME IN CHILDREN Children’s Infectious Hospitals of Tashkent- 2005 OBJECTIVE: The purpose of our study was the estimation of clinical efficiency of Entoban action in children with acute intestinal infections of various etiologies. The study was carried out in the intest

brc.pshs.edu.ph

ANNUAL PROCUREMENT PLAN, CY 2013 For Common - Use Supplies and Equipment Department : DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Agency : PHILIPPINE SCIENCE HIGH SCHOOL - BICOL REGION CAMPUS Position : BAC Secretariat / Administrative Officer I ITelephone / Mobile Nos. : 453-2048 loc 106 A. AVAILABLE AT PROCUREMENT SERVICE STORES COMMON ELECTRICAL SUPPLIES 1,824.00 3,360.00 1,4

© 2010-2017 Pdf Pills Composition