Referentiewaardenboekje

Namens de wetenschappelijke staf van Atal-Medial hebben wij het genoegen u de zevende druk van dit referentiewaardenboekje aan te bieden.
De analyses zijn onderverdeeld in 4 groepen:Chemie, Hematologie en StollingFaeces en urineLiquorToxicologie De bepalingen zijn alfabetisch gerubriceerd; indien relevant zijn referentiewaarden naar leeftijd beschreven.
Niet opgenomen zijn de allergenen en die antilichaambepalingen waarvan de referentiewaarden "niet aantoonbaar" zijn De referentiewaarden onder de groep "toxicologie" zijn verstrekt door de Stichting Apotheek der Haarlemse Ziekenhuizen.
Wij hopen dat u veel gemak heeft van dit boekje en houden ons aanbevolen voor aanvullingen en opmerkingen.
Deze kunt u richten aan [email protected] Telefoonnummers:Call center (opvragen uitslagen): 023 890 87 99 Alfa1-antitrypsine kwantitatiefα-1 antitrypsine kwantitatief Hepatitis B antistoffen titerHepatitis B antistoffen (na vaccinatie) titeras-HBs (immuniteit) Anti Mullarian HormoneA.M.HMIS (mullerian inhibiting substance) 2-5j: <1605-9j: <24010-12j: <32013-15j: <170>16jr <85 Cefalinetijdactivated partial thromboplastin time as Citrullineantistoffen tegen Cyclische gecitrullineerde peptiden as TTG Gluten Tissue Transglutaminase as Transglutaminase as <1 d.: 1-125 1-2 d.: 1-200 2-3 d.: 1-250 3-7 d.: 1-200 7 d.-4 w.: 1-100 mannen: 30-50j: <584 51-70j: <704 >70j: <854 Tannerstadium 1: 0.2-2.4Tannerstadia 2-3: 0.5-4.1Tannerstadium 4: 2.0-7.6Tannerstadium 5: 3.3-10.020 - 30j: 7.6-17.430 - 40j: 4.1-14.440 - 50j: 2.7-11.750 - 60j: 1.9-9.260 - 70j: 1.1-7.3>70j: 0.7-5.4 V: <20j:Tannerstadium 1: 0.4-1.8Tannerstadia 2-3: 0.6-4.8Tannerstadium 4: 1.6-6.2Tannerstadium 5: 2.1-10.320 - 30j: 1.9-10.330 - 40j: 1.2-7.940 - 50j: 0.8-6.050 - 60j: 0.5-4.660 - 70j: 0.4-3.4>70j: 0.3-2.4 eo: <2.0 baso: <1.0neutr: 5.0-20.0 lymfo: 2.0-10.0 mono: <2.0 8d-0.5j :eo: <2.0 baso: <0.2neutr: 1.0-8.5lymfo: 4.0-13.5mono: 0.1-1.0 0.5-3j:eo: <0.8 baso: <0.2neutr: 1.0-9.0lymfo: 1.5-8.0mono: 0.1-1.0 3j - 6j:eo: <0.8 baso: <0.2neutr: 1.5-9.0lymfo: 1.0-6.5mono: 0.1-1.0 7 - 15j:eo: <0.5baso: <0.2neutr: 1.5-8.0lymfo: 1.0-5.0mono: 0.1-1.0 >15j:eo: <0.5baso:<0.2neutr: 1.5-7.5lymfo: 1.0-3.5mono: 0.1-1.0 Mononucleosis Infectiosa Paul Bunnell Pfeiffer 8 d-0.5j: 3.0-4.50.5j-6j: 3.5-5.37j-15j: 3.8-5.6M >15j: 4.5-5.5V >15j: 4.0-5.0 >15d-6m: 14-650>6m-1j: 100-180>1j-5j: 10-1005j-14j: 14-80M:>14-16j: 14-80>16j-19j: 10-170>19j: 25-275 V:fol. fase: 4-13mid. cyclus: 5-22lut. fase: 2-8post menop: >25 <48uur: 1.78-3.076-12d: 1.58-2.90<2j: 1.35-2.302-5j: 1.15-2.205-10j: 1.00-2.05>10j: 0.70-1.45 concentratieverloop; groeihormoondeficiëntie onwaarschijnlijk indien (na stimulatie): >20 2w-0.5j: 0.30-0.420.5-3j: 0.35-0.423j-7j: 0.30-0.427j-15j: 0.35-0.50M >15j: 0.40-0.50V >15j: 0.35-0.45 8d-6j: 6.0-9.07j-15j: 6.5-10.0M >15j: 8.5-11.0V >15j: 7.5-10.0 PF4/heparineanti- Platelet factor 4Heparine geïnduceerde trombocytopeniePF4-heparine ELISAT040 1j-2j: 0-182j-3j: 0-263j-4j: 0-344j-7j: 0-647j-9j: 0-709j-12j: 0-11612j-15j: 0-155>15j: 0-150 2w-3m: 0.07-0.503m-6m: 0.07-0.786m-1j: 0.14-0.851j-2j: 0.14-0.992j-3j: 0.14-1.993j-5j: 0.14-1.925j-8j: 0.14-2.208j-16j: 0.14-3.17>16j: 0.60-3.20 1j-3j: <1403j-6j: <1606j-9j: <2609j-12j: <31012j-18j: <230>18j: <120 2w-3m: 2.41-7.243m-6m: 2.01-10.406m-1j: 2.41-14.001j-2j: 2.41-12.802j-3j: 4.02-12.003j-5j: 4.82-12.405j-8j: 4.82-13.208j-16j: 4.82-14.40>16j: 7.00-16.00 1-4m: 1.8-6.74- 6m: 1.8-7.06-12m: 2.0-7.71-1.5j: 2.5-8.21.5-2j: 2.9-8.52-3j: 3.2-9.03-4j: 3.5-9.44-6j: 3.7-10.06-9j: 4.0-10.89-12j: 4.0-11.512-18j: 3.7-12.8>18j: 4.9-11.4 1-4m: 0.38-2.14-6m: 0.34-2.16-12m: 0.34-2.31-1.5j: 0.38-2.41.5-2j: 0.45-2.62-3j: 0.52-2.83-4j: 0.63-3.04-6j: 0.72-3.46-9j: 0.85-4.19-12j: 0.98-4.812-18j: 1.06-6.1>18j: 1.50-6.4 1-4m: 0.14-0.704-6m: 0.15-0.806-12m: 0.15-0.971-1.5j: 0.15-1.071.5-2j: 0.15-1.132-3j: 0.14-1.203-4j: 0.13-1.264-6j: 0.13-1.336-9j: 0.13 1.429-12j: 0.15-1.4912-18j: 0.18-1.63>18j: 0.20-1.10 1-4m: 0.03-0.364-6m: 0.03-0.236-12m: 0.03-0.431-1.5j: 0.03-0.621.5-2j: 0.03-0.792-3j: 0.03-1.063-4j: 0.03-1.274-6j: 0.03-1.586-9j: 0.03-1.899-12j: 0.03-2.1012-18j: 0.04-2.30>18j: 0.08-1.40 2w-3m: 0.10-0.683m-6m: 0.13-0.816m-2j: 0.13-1.112j-3j: 0.25-1.113j-5j: 0.30-2.215j-11j: 0.34-2.3611j-16j: 0.34-2.97>16j: 0.50-3.00 V (foll/lut): <150ovulatiepiek: <1200post menop: <10 V (foll/lut): 5-200ovulatiepiek: <3000post menop: <10 8d-0.5j: 6.0-17.00.5-3j: 4.0-16.03j-6j: 4.0-15.07j-15j: 4.0-14.0>15j: 4.0-10.0 V: fol fase: 2-13 mid cycl: 14-100lut. fase: 1-12post.men:>10 2m-5m: 0.6-2.05m-9m: 0.7-2.59m-15m: 0.6-2.715m-24m: 0.6-3.12j-5j: 0.2-2.15j-10j: 0.2-1.610j-16j: 0.2-0.6>16j: 0.08-0.75 2m-5m: 0.1-1.35m-9m: 0.1-1.09m-15m: 0.2-1.215m-24m: 0.1-1.42j-5j: 0.1-1.05j-10j: 0.09-0.910j-16j: 0.07-1.2>16j: 0.08-0.80 2m-5m: 0.5-1.65m-9m: 0.6-2.29m-15m: 0.4-2.115m-24m: 0.4-2.32j-5j: 0.3-1.65j-10j: 0.3-1.810j-16j: 0.2-1.2>16j: 0.16-0.76 2m-5m: 1.5-6.05m-9m: 1.4-5.19m-15m: 1.3-4.615m-24m: 0.9-5.52j-5j: 0.5-2.45j-10j: 0.3-2.010j-16j: 0.4-2.1>16j: 0.54-1.54 2m-5m: 2.3-6.55m-9m: 2.4-6.99m-15m: 1.5-6.715m-24m: 1.4-8.02j-5j: 0.9-4.55j-10j: 0.7-4.210j-16j: 0.8-3.5>16j: 0.90-2.26 <0.5j: 75-1100.5-2j: 70-853j-6j: 70-907j-15j: 75-95M >15j: 80-100V >15j: 80-100 45-54j: 0-17255-64j: 0-26365-74j: 0-349> 75j: 0-738 V: foll. fase: 90-700mid. cycle: 250-1500lut. fase: 150-950post menop.: 0-150 neuronale nucleaire antistoffenNeuronale antistoffen V:foll. fase: 0.6-4.7mid. cycle: 2.4-9.4lut. fase: 5.3-86.0post menop: 0.3-2.5 41-50j: 0.1-2.551-60j: 0.1-3.561-70j: 0.1-4.5>71j: 0.1-6.5 10d-15j: 30-85M >15j: 30-90V >15j: 25-85 Cystic FibrosistaaislijmziektemucoviscidoseZweettest <0.1 (=selectief)>0.2 (=niet selectief) 2- 4j: 0.5-1.34-16j: 0.7-1.7>16j: 0.8-1.8 M: ≥50j: 129-567V: 20-49j: 1-34V: ≥50j: 1-22 Tannerstadium 1: 0.0-0.8Tannerstadium 2: 0.0-7.3Tannerstadium 3: 0.6-23.4Tannerstadium 4: 4.3-29.0Tannerstadium 5: 7.6-27.0M: 20-49j: 7.6-31.4M: ≥50j: 4.6-31.0 V: <20jTannerstadium 1: 0.0-0.4Tannerstadium 2: 0.0-0.8Tannerstadium 3: 0.2-1.4Tannerstadium 4: 0.4-1.8Tannerstadium 5: 0.5-2.0V: 20-49j: 0.2-1.8V:≥50j: 0.1-1.6 >6d-3m: 0.72-11.00>3m-1j: 0.73-8.35>1j-6j: 0.7-6.0>6j-11j: 0.60-4.84>11j-20j: 0.51-4.30>20j: 0.27-4.20 ristocetine cofactor activiteitvWF activiteit A.D.H. (24 uurs urine)Vasopressine (24uurs urine) 5-10j: 0.27-0.75 10-17j: 0.75-1.37 17-21j:0.15-0.42 >21j: 0.11-0.33 6-8j: <2.88-12j: <2.3>12j: <2.0 8-30d: 10-171-6m: 17-336-12m: 33-671-4j: 67-1334-8j: 133-2008-16j 200-333>16j: 333-714 1-4w:7.6-16.41-3m:2.3-10.03-6m:2.0-4.86-12m: 1.4-4.51-10j: 1.0-4.511-18j: 1.0-5.018-30j: 1.7-5.731-40j: 1.8-6.241-50j: 2.0-7.251-60j: 2.1-8.961-70j: 2.2-9.9 anti-neuronale antistoffen (liquor)neuronale nucleaire antistoffen (liquor) toxisch:>2.5somspiegeltherap.:1.0-4.0toxisch: >4.0 0.25-0.50: stat. epilept0.12-0.25: anxiol1.00-1.50: eclampsie, tetanustoxisch: >5.00 (portie urine)Nicotine metabolieten (portie urine) analgetisch: 150-200anti inflamm.: 200-300toxisch: >400 TramalTranodalUltramZaldiar (combi met paracetamol) DepakoteNatriumpropylacetaatNatriumvalproaatOrfirilPropymal

Source: http://www.medial.nl/images/files/Referentiewaardenboekje%20versie%207.pdf

Common interests in the ocean

Common Interests in the Ocean Rüdiger Wolfrum INTRODUCTION Oceans (the high seas, the deep- ocean floor, and its subsoil) differ funda-mentally from territories or spaces under national jurisdiction. Whereas the management of the latter rests in the responsibility of a given state, activities in the former are governed by international law, implemented and enforced by individual states or or

Untitled

Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 63, 389 – 395doi:10.1093/jac/dkn489Advance Access publication 28 November 2008Cranberry or trimethoprim for the prevention of recurrent urinarytract infections? A randomized controlled trial in older womenMarion E. T. McMurdo1*, Ishbel Argo1, Gabby Phillips2, Fergus Daly3 and Peter Davey31Ageing and Health, Division of Medicine and Therapeutics,

© 2010-2017 Pdf Pills Composition