Academiapress.be

INDELING DER HOOFDSTUKKEN
Neurobiologische en psychofarmacologische basiskennis Marc Van den Berghe, Vincent Seutin & Jacqueline Scuvée-Moreau Schizofrenie en andere psychotische stoornissen Joseph Peuskens & Jean-Marie Maloteaux Michel Dierick, Hugo D'haenen & William Pitchot Impulsiviteit, agressiviteit en parafilieën Paul Cosyns, Francisca van Hunsel & Alexandre Dailliet Somatoforme, nagebootste, en dissociatieve stoornissen Psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie Koen Demyttenaere & Andy De Witte Koen Demyttenaere & Andy De Witte Hugo D’haenen, Michel Dierick & Marc Ansseau Hugo D’haenen & Marc Ansseau Psychofarmaca in kinder- en jeugdpsychiatrie Marina Danckaerts & Jocelyne Appelboom Michel Malfroid & Christian Gilles Cornelis van Heeringen & Michel Dierick Jan Croonenberghs & Henri Szliwowski Marc Hebbrecht & Arlette Seghers Economische evaluatie bij mentale stoornissen Ethische en wetenschappelijke uitdagingen van placebocontrolearmen in klinische studies Peter Paul De Deyn & Dominique Pardoen Johan Reyntens & Fernand Mathot Hoofdstuk 1
Neurobiologische en psychofarmacologische basiskennis

Marc Van den Berghe, Vincent Seutin & Jacqueline Scuvée-Moreau Neurotransmitterreceptoren en receptormechanismen Inwerking van geneesmiddelen op de receptoren De cathecholaminen: noradrenaline en dopamine Het excitatorische aminozuur: glutaminezuur (glutamaat) 22 Het mono-oxygenase systeem via decytochroom-P450-enzymen Farmacokinetische parameters van klinisch belang De plasmaconcentratie-tijdcurve(na eenmalige toediening) Plasmaconcentratie-tijdcurve na herhaalde toediening Hoofdstuk 2
Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

Joseph Peuskens & Jean-Marie Maloteaux III Werkingsmechanismen van antipsychotica III.2 Effecten van antipsychotica op dopaminerge systeem IV.5 Alternatieven voor continue onderhoudsbehandeling Behandeling van acute extrapiramidale symptomen Motorische neveneffecten bij langdurige behandeling Hoofdstuk 3
Stemmingsstoornissen

Michel Dierick, Hugo D'haenen & William Pitchot II Depressieve stoornissen of mono- of unipolaire depressies Farmacologisch en klinischwerkingsmechanisme SSRI: Selectieve Serotonine Reuptake Inhibitoren RIMA: reversibele inhibitoren vanhet monoamineoxidase A SNRI: serotonine en noradrenaline reuptakeremmende inhibitoren NaSSA: noradrenerge en specifiek serotonergeantidepressiva SARI: serotonine antagonisten enreuptake inhibitoren N(A)RI: noradrenaline reuptake inhibitoren 191 NDRI: noradrenaline en dopaminereuptake inhibitoren Welk antidepressivum gebruiken in functie vanhet klinisch depressieve beeld ? Behandeling van de therapieresistente depressie Factoren geassocieerd met therapieresistentie Behandelingstrategieën bij therapieresistente depressies 202II.5.2.1 III.2.1 Lithium (Camcolit®, Maniprex®, Priadel®) III.2.3 Klassieke neuroleptica en atypische antipsychotica III.3.1 Behandeling van stemmingsepisodes III.3.1.1 Acute manische / gemengde episode Hoofdstuk 4
Angststoornissen

Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) III.4.1 Monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) III.4.2 Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) IV.6 Farmacologische strategieën voor therapieresistente patiënten Hoofdstuk 5
Aan middelen gebonden stoornissen

Positieve versterking door drugs – de biologische basis Tolerantie, sensibilisering en farmacodependentie Individuele kwetsbaarheid voor drugmisbruik II Eigenschappen van de belangrijkste middelen die aanleiding Stoornissen geïnduceerd door benzodiazepines 298 Herhaalde toediening, tolerantie enafhankelijkheid Toxiciteit, tolerantie en afhankelijkheid Gedragsbeïnvloedende effecten van nicotine Hoofdstuk 6
Slaap- en waakstoornissen

III.2.3 Behandeling met de alfa-1 adrenerge agonisten Hoofdstuk 7
Impulsiviteit, agressiviteit en parafilieën

Paul Cosyns, Francisca van Hunsel & Alexandre Dailliet Selectieve inhibitoren van serotonineheropname (SSRI) 345 Hoofdstuk 8
Somatoforme, nagebootste, en dissociatieve stoornissen

Stoornis in de lichaamsbeleving (dysmorfofobie) Hoofdstuk 9
Eetstoornissen

III.1 Herstel van een evenwichtig voedingspatroon III.3 Farmacologische behandeling van de psychopathologie Hoofdstuk 10
Psychofarmaca tijdens de zwangerschap en lactatie

Koen Demyttenaere & Andy De Witte II Aandachtspunten tijdens de zwangerschap III Indicaties voor een psychofarmacologische behandeling IV Voordelen van het geven van borstvoeding V Effecten van de verschillende klassen van psychofarmaca Toxiciteit voor de neuropsychologische ontwikkeling Toxiciteit voor de neuropsychologische ontwikkeling Toxiciteit voor de neuropsychologische ontwikkeling Toxiciteit voor de neuropsychologische ontwikkeling Hoofdstuk 11
Psychofarmaca en seksueel functioneren

Koen Demyttenaere & Andy De Witte Seksuele nevenwerkingen van antidepressiva II Seksuele nevenwerkingen van stemmingsstabilisatoren III Seksuele nevenwerkingen van benzodiazepines IV Seksuele nevenwerkingen van antipsychotica Hoofdstuk 12
Persoonlijkheidsstoornissen

Hugo D’haenen, Michel Dierick & Marc Ansseau Hoofdstuk 13
Aanpassingsstoornissen

Hugo D’haenen & Marc Ansseau Hoofdstuk 14
Psychofarmaca in kinder- en jeugdpsychiatrie

Marina Danckaerts & Jocelyne Appelboom Selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI) III.2 Algemene richtlijnen bij de dosering Hoofdstuk 15
Psychofarmaca in de gerontopsychiatrie

Michel Malfroid & Christian Gilles Geriatrische farmacologie: elementaire beschouwingen II De gerontopsychiatrische pathologieën en Behandeling van degeneratieve aandoeningen Behandeling van geassocieerde gedragsstoornissen Hoofdstuk 16
Urgentiepsychiatrie

Cornelis van Heeringen & Michel Dierick IV Specifieke aanpak van psychiatrische urgenties IV.2 Intoxicaties en ontwenningsbeelden ten gevolge van Hoofdstuk 17
Psychofarmaca bij mentale handicap

Jan Croonenberghs & Henri Szliwowski Hoofdstuk 18
Relatie farmacotherapie/psychotherapie

Marc Hebbrecht & Arlette Seghers II De combinatie farmacotherapie/ psychotherapie: empirische gegevens en onderzoeksresultaten Hoofdstuk 19
Economische evaluatie bij mentale stoornissen

Diana De Graeve & Xavier Kurz1 Het meten van de effecten van een behandeling Het meten van de kosten van een behandeling Hoofdstuk 20
Ethische en wetenschappelijke uitdagingen van placebocontrole
armen in klinische studies

Peter Paul De Deyn & Dominique Pardoen Het placebo-effect van inerte en actieve substanties II Verschillende controlegroepen in biomedisch onderzoek III Placebogecontroleerde gerandomiseerde klinische studies patiënteninformatie en geïnformeerde toestemming V Potentieel conflict tussen ethische en wetenschappelijke verplichtingen 602VI Aanvaardbaarheid van placebogecontroleerde RCT’s Hoofdstuk 21
Farmacokinetiek

Johan Reyntens & Fernand Mathot Register geneesmiddelenRegister trefwoordenDe auteursDankbetuiging

Source: http://www.academiapress.be/downloads/dl/file/id/191/9038203969_pdf.pdf

<!--:en-->new asia-pacific sexual satisfaction study pulls back the covers on relationship tension facing couples<!--:--><!--:zh-->新的亚太地区性生活满意度研究再次将目光聚焦于夫妻关系紧张问题<!--:-->

Menarini Invigorating Lives In Asia-Pacific http://www.menariniapac.com New Asia-Pacific Sexual Satisfaction Study Pulls Back the Covers on Relationship Tension Facing Couples?????????????????????????????? SINGAPORE, 28 May 2013 - One of the biggest ever surveys into sexual satisfaction in Asia- Pacific revealed today the intense levels of distress and frustration that premature ejaculat

© 2010-2017 Pdf Pills Composition