Microsoft word - cmu012801000-d-cse.doc

_______________________________________________________________
Phoenix Multi / MultiPlus
Multi-funktionalitet, för ett intelligent land- och elverksarrangemang.
Phoenix Multi har fått sitt namn av sin multi-funktionella förmåga. Det är en riktigt kraftig sinus-växelriktare
och en avancerad batteriladdare anpassad för alla sorters batterier och därtill en hög-hastighets AC-
omkopplare – allt i en kompakt kapsling. Förutom dessa grundläggande funktioner har Multi fler avancerade
egenskaper som öppnar nya användningsområden.
Oavbruten AC-ström
Vid strömavbrott eller om landströmmen/elverket blir bortkopplad, tar växelriktaren i Phoenix Multi
automatiskt över strömtillförseln till de anslutna förbrukarna. Detta sker så snabbt (på mindre än 20
millisekunder) att datorer och annan elektronisk utrustning fortsätter att fungera. En extern omkopplare för
upp till 80 A finns som tillbehör (se PowerMan under tillbehör).
Praktisk taget obegränsad ström med parallellkoppling
För att uppnå en högre uteffekt kan upp till sex Multi fungera parallellt. Sex 24/3000/70 apparater kan
exempelvis leverera 15 kW / 18 kVA uteffekt med 420 A batteriladdningskapacitet.
Möjlighet till trefas
Vid parallellkoppling av tre apparater av samma modell kan man få tre-fas växelström. Men det är inte allt:
upp till sex grupper med vardera tre apparater kan parallellkopplas till en jättestor 45 kW / 54 kVA
växelriktare och en laddare på 1260 A!
PowerControlnär man har ett litet elverk eller begränsad landström
Phoenix Multi är en mycket kraftig batteriladdare som kan dra mycket ström från elverket eller
landanslutningen (nästan 10 A per Multi på 230 V AC). Med en Phoenix Multi kontrollpanel (PMC) kan man
ställa in ett maxvärde på strömmen från elverket eller landanslutningen. Phoenix Multi fördelar den
tillgängliga effekten till AC-förbrukare och använder det som blir över till batteriladdningen. Med denna
funktion undviker man att elverket eller landmatningen överbelastas.
PowerAssist – Hjälper till när elverket eller landströmmen inte räcker till, ett innovativt
kännetecken för MultiPlus
Det som skiljer en Phoenix MultiPlus från en standard Phoenix Multi är PowerAssist-funktionen. Med den så
får principen med PowerControl en ny dimension - att komplettera kapaciteten från den alternativa
energikällan. Eftersom man oftast behöver toppeffekt bara under en begränsad tid, kan man kompensera
otillräcklig kapacitet från elverk eller landanslutning genom att ta kraft från batteriet. När belastningen sedan
minskar, används kapacitetsöverskottet till att ladda batterierna.
Notera: Minimum landström är 2 A eller en elverkskapacitet på 2 kW för varje MultiPlus.
Fyra-stegs batteriladdare för 2 batterigrupper
Den kraftiga laddningen till batterisystemet fås genom en avancerad ”anpassad laddning”. Genom den
mjukvara som finns i apparaten finjusteras den tre-stegs automatiska laddningsprocessen för att ge batteriet
en optimal laddning, och därefter läggs ett fjärde steg som är avsett för långa perioder av
underhållsladdning. Laddningsprocessen beskrivs i detalj på Phoenix Chargers datablad och på vår
webbsida under ”teknisk information”. Tilläggas kan att Phoenix Multi har en extra utgång främst avsedd för
underhållsladdning av ett startbatteri.
El ombord
Möjligheterna med parallellkopplade Multi är helt fantastiskt. För uppslag, exempel och beräkningar av
batterikapaciteten, rekommenderar vi boken ”El ombord”, som kan laddas ner från www.victronenergy.com.
PowerAssist med 2 parallellkopplade Multi
Fem parallella enheter: uteffekt 12,5 kW
Victron Energy bv / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands
Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / Fax: (+31) (0)36 535 97 40 / www.victronenergy.com / e-mail: [email protected]
Specifikationer
C 12/800/35
C 12/1200/50
C 12/1600/70
C 12/2000/80
12/3000/120 (3)
C 24/800/16
C 24/1200/25
C 24/1600/40
C 24/2000/50
24/3000/70 (3)
Multi/MultiPlus
48/3000/40 (3)
PowerControl
ja ja ja ja
PowerAssist
MultiPlus ja ja
Omkopplare (A)
16 16 16 30
16 (option 30A)
VÄXELRIKTARE
230 V AC ± 2% Frekvens: 50 Hz ± 0,1% (1) Effekt P kontinuerligt vid 25 °C (VA) (5) BATTERILADDARE
187-265 V AC Frekvens: 45 – 55 Hz Effektfaktor: 1 Laddningsspänning - efterladdning (V DC) ALLMÄNT
Arbetstemperatur: -20 till + 50°C (fläktkylning) Luftfuktighet (icke kondenserande): max 95% Material & Färg: aluminium (blå RAL 5012) Skydds klass: IP 21 EN 50081-1, EN55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 1) Kan på förfrågan ställas in på 60 Hz och 120 V AC.
g. Ingångsspänning med för hög rippel 3) Suitable for parallel and 3-phase operation 6) Mångfunktionellt relä som kan justeras in för alarm, låg DC- 7) Öppen kollektorutgång 66V max 40 mA. Tillbehör
Phoenix Inverter
Power Man
Inställning och bevakning via
Phoenix Multi Control
Det här är en fjärr- och manöverpanel
(Victron Interface MK2)
knappen mellan 0 och 16 A, för att förhindra att landström och/eller och du kan göra alla justeringar själv Alla Victron produkter som är utrustade Phoenix Multi Duo Control
AC sources (for ex. shore supply and on board generator). Victron Energy bv / De Paal 35 / 1351 JG ALMERE / The Netherlands
Phone: (+31) (0)36 535 97 00 / Fax: (+31) (0)36 535 97 40 / www.victronenergy.com / e-mail: [email protected]

Source: http://www.victron.com.ar/upload/documents/CMU012801000-D-dSE.pdf

18_22_wussten_sie_schon.pdf, page 4 @ preflight (2)

Wussten Sie schon … Wussten Sie schon … …, dass die Gedächtnisleistung bei gegen die bisherigen Erkenntnisse. Frauen während Schwangerschaft Ratten z. B. sind was Lernverhalten, und Stillzeit offensichtlich nicht schlechter ist, als bei gleichaltrigen Verständnis anbelangt ihren nicht- nichtschwangeren Frauen? schwangeren nichtstillenden Art-genosse

Microsoft word - med form _new_.doc

CAMPBELL UNIVERSITY SPORTS CAMP MEDICAL INFORMATION This form must be completed and returned in order to participate in the sports camp Name of Camp__________________________________ Male______ Female_____ Dates of Camp________________________________ Participant’s Name________________________________ Soc. Sec. #_________________________ Date of Birth_____________________ Address______

© 2010-2017 Pdf Pills Composition