Homepage www

The Cloud

Wie wij zijn en wat wij doen.
Intermarc Europe BV te Wateringen heeft de wereldwijde productie- en distributierechten van de BENTAX®™ ionisatieproducten. Hierdoor is zij in staat het leveringsprogramma daar waar de markt interesse toont geheel onafhankelijk maar middels intensieve samenwerking met de nationale importeurs te onderzoeken, op te zetten en uit te bouwen. Intermarc Europe BV verstaat de taal van zowel de producent als de locale consument en weet deze om te zetten in hoogwaardige producten waar de consument Intermarc Europe BV Pioenrooslaan 8 2292 DC WATERINGEN KvK: Haaglanden, 27263747 BTW: NL8127.13.898.B01
Leveringsvoorwaarden Intermarc Europe BV.
Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze op 19 augustus 2004 bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te ’s Gravenhage gedeponeerd zijn, zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenomsten. Wat is ionisatie?
Ionisatie is het proces kwijt raakt.
De kern va. De neutronen zijn neutraal van lading, de protonen zijn positief geladen. De kern is dus positief geladen. Een geheel atoom is echter neutraal, dit komt door de negatief geladen elektronen die om de kern circuleren. De massa van de elektronen is veel kleiner dan de massa van de protonen of de neutronen. Toch zijn er evenveel protonen als elektronen nodig om het atoom ongeladen te maken. Een elektron is namelijk precies evenveel negatief als dat een proton positief geladen is. Een atoom krijgt een positieve elektrische lading als die een elektron verliest. Een geladen atoom noemen we een ion en het atoom is dan geïoniseerd. Heeft het atoom twee elektronen verloren dan zeggen we dat het atoom tweemaal geïoniseerd is. Onze atmosfeer is te allen tijde gevuld met positieve en negatieve ionen. Ionen zijn moleculen die een electron missen of er juist één teveel hebben. Een teveel aan positieve ionen in de atmosfeer zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van veel gezondheidsproblemen en welvaartziektes. Positieve ionen komen in onze atmosfeer door: • Toevoeging van bepaalde chemische stoffen, zoals bariumzout • Gebeurtenissen in ons zonnestelsel (zonne-uitbarstingen, maanstanden e.d.) Negatieve ionen komen in steeds geringere getale voor, omdat de condities waaronder negatieve ionen ontstaan door menselijke activiteiten enorm worden beperkt. In onze atmosfeer zijn er gemiddeld 1500 tot 4000 ionen te meten per vierkante centimeter (cm3). De aarde zelf heeft een negatieve lading, waardoor negatieve ionen worden afgestoten. Deze afstoting zorgt ervoor dat er een zekere balans ontstaat tussen negatieve en positieve ionen in een verhouding van respectievelijk 10 op 12. Een teveel aan positieve ionen of gebrek aan negatieve ionen kan het zogenaamde serotonine hyperfunctie syndroom of irritatie syndroom veroorzaken en behelst slapeloosheid, irritatie, spanning of stress, migraine, misselijkheid, hartkloppingen, hitteaanvallen gecombineerd met rillingen of zweten, trillen en duizeligheid. Ouderen hebben last van depressiviteit, lusteloosheid en extreme vermoeidheid. Het inademen van positief geïoniseerde lucht kan ook tot gevolg hebben dat er irritatie optreed in de luchtwegen. Aandoeningen als astma, bronchitis, hooikoorts, maar ook reuma en andere chronische pijnen worden versterkt. Dezelfde effecten die een teveel aan serotonine aanduiden. Behalve problemen met de luchtwegen, komt daar nog bij jeuk aan de ogen, droge keel, moeite met slikken, duizeligheid, dichte neus, droge huid, migraine etc. Is het misschien zo dat positieve ionen verantwoordelijk zijn voor het vrijkomen van serotonine in het lichaam? Onderzoek heeft uitgeven van wel. Het schijnt dat bij inademing van lucht relatief veel positieve ionen via de longen in de bloedbaan komen. In de bloedbaan maken deze positieve ionen serotonine los van de rode bloedplaatjes. Depressies worden tegenwoordig veelal behandelt met medicijnen die de opname van serotonine blokkeren, zoals Prozac en Zoloft. Omdat depressiviteit een symptoom is van een tekort aan negatieve ionen of een teveel aan positieve ionen, zou het zeer goed mogelijk zijn in plaats van medicijnen een negatieve ionentherapie te volgen. Ook is er de mogelijkheid een ionisator aan te schaffen. Hier volgt een tabel met de percentages van mensen die baat hebben gehad bij de aanschaf van een ionisator of luchtreiniger. geen opgave
verbetering (nog) niet
Aandoening
verbetering
verandering
geconstateerd
Hooikoorts
Slijmvliesontsteking
Neusholte-ontsteking
Chronische bronchitus
Longemfyseem
Migraine
Overige chronische
hoofdpijnen
Psychologische of
psychiatrische beelden
Reuma (of
gewrichtsontsteking)
*) De optelsom is meer dan 100%, omdat individuele kopers ionisatoren aanschaften om meer
dan 1 reden.


Natuurlijke Invloeden
Ionenconcentraties per cm3

Negatieve Ionen Positieve Ionen Totaal
heldere berglucht
Gewone lucht
Vlak voor een storm 750
Na een storm
Typisch kantoorlucht 150
Een gesloten voertuig 50
Zoals aangegeven in de tabel wordt de lucht vlak voor een storm gedomineerd door positieve ionen (3 keer zo veel). Deze omstandigheden zijn zeer ongunstig voor alle levende wezens. Agressie wordt versterkt, men is ontvankelijker voor ziekte en ongelukken, er worden meer domme fouten gemaakt en men neigt er naar irrationeel te reageren. Ook komen er meer zelfmoordpogingen voor en mensen vallen sneller flauw. Bij mensen met psychische problemen worden de problemen versterkt. Hier zijn psychiaters het over eens. Misdrijven van alle soorten nemen toe. Het wordt helemaal erg, als deze situatie nog eens wordt versterkt door een volle maan. Want ook de maan beïnvloedt de ionisatie van de lucht. Uit studies gedaan naar de invloed van positieve ionen bleek dat 75% van de populatie wordt beïnvloed door de aanwezigheid van relatief veel positieve ionen, terwijl negatieve ionen op dezelfde groep mensen een kalmerende invloed bleek te hebben. Een analyse van 2000 basisscholen liet zien dat kinderen drukker en agressiever werden vlak voor een storm.
Onze producten.

HOE ALBERT EINSTEIN DE TECHNIEK VAN THE CLOUD ONTDEKTE.

Begin 1900 kreeg Albert Einstein’s zus Maja tuberculose. In die tijd bestond genezing uit een verblijf in een ziekenhuis hoog in de Zwitsere Alpen, waar ze opmerkelijk genoeg volledig herstelde. Einstein en zijn vriend Conrad Habicht, probeerden een wetenschap- pelijke verklaring voor dit fenomeen te vinden. Ze ontdekten dat op grote hoogte het aantal geactiveerde zuurstof-ionen veel hoger is dan laag in het land. Einstein ontwikkelde een apparaat dat de electiciteit van de lucht hoog in de bergen kon namaken. The Cloud is de hedendaagse versie van deze unieke ‘potentie- multiplicator’. Het bootst de natuurlijke samenstelling van de lucht na, die door menselijk toedoen is verstoord.
De potentie-multiplicator, 1910 Einstein, Habicht, Solovine, 1910

HOE IONISATORS DE LUCHT REINIGEN.

Heel eenvoudig. Een ionisator produceert geladen zuurstof-ionen. Deze ionen reageren op de zuurstof-moleculen in uw omgeving. Deze reactie zorgt voor de vorming van clusters, waarbij elektronen vrijkomen. De elektronen oxideren de bacteriën, pollen en sporen in uw woning en kantoor waardoor deze vernietigd worden. De electronen elimineren ook vluchtige oplosmiddelen, gassen die uitgestoten worden door verf, lakken, schoonmaakproducten, lijm, kopieer-vloeistoffen, inktpatronen en duizenden andere alledaagse producten die voor onplezierige en onherkenbare symptomen zorgen De eerder genoemde zuurstof-clusters hechten zich aan de schadelijke in de lucht zwevende deeltjes, waardoor ze zwaarder worden en neerdalen. HOE NORMALE IONISATORS WERKEN…
De meeste conventionele ionisators werken volgens het principe van de naald-ontladers. De zuurstof-moleculen worden geladen op afzonderlijke, miniscule elementen - ‘de naalden’. Een bij-effect van deze methode kan de productie van zogenaamde vrije radicalen zijn, die de zuurstof-moleculen dwingen schadelijke “mega-clusters” van ozon te vormen. Bovendien is door het gebruik van een veel (tot wel 10.000 Volt!) het stroomverbruik hoog en de kans dat de naalden snel slijten en vervangen moeten worden groot. The Cloud is anders. The Cloud heeft geen ‘naalden’ maar een groot ontladingsoppervlak dat een stroom van 1-2 miljoen Micro-clusters zuurstofmoleculen per liter lucht produceert. Dit ontladings- vlak heeft een spanning van 1500 tot 3000 Volt. Beter te controleren en veel zuiniger waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. Door de vorm van de witte bol worden de geladen ionen in een uniek patroon verspreid, zonder uitstoot van schadelijke ozon of vrije radicalen. En een groot gevoel van welbehagen. De in uw omgeving aanwezige ozon wordt zelfs geneutraliseerd door The Cloud. Dit is de sterkste eigenschap van The Cloud. Het creeërt uw eigen gezonde bio-klimaat thuis of op kantoor.
… EN WAAROM THE CLOUD ZOVEEL BETER IS.
The Cloud is de enige ionisator waarbij je echt voelt en ruikt dat hij werkt. Het bio-klimaat dat hij creeërt is rijk aan aktieve zuurstof-moleculen, waardoor je leef- en werkomgeving zo schoon en fris is als op een hoge bergtop. The Cloud’s zuurstofrijke bio-klimaat veroorzaakt een gevoel van welbehagen, energie en concentratie. Meer dan u voor mogelijk houdt. Wij zijn zo zeker van het krachtige effect dat wanneer u geen verbetering ervaart - wij uw geld teruggeven! Waar een stofzuiger of luchtfilter de allerkleinste stofdeeltjes doorlaat, werkt dit apparaat op alle deeltjes, hoe zullen neerslaan. In theorie maken negatieve ionen zuurstofopname door het lichaam makkelijker en zorgen ze ervoor dat er een lichaamseigen stof die een rol speelt binnen het en o.a. hoest kan veroorzaken) vrijkomt in de luchtwegen. The Cloud neutraliseert door haar werking:
Pollen, bacteriën, kookluchten, de geur van lak en oplosmiddelen, tabaksrook, schimmels
Meest gestelde vragen
Wij realiseren ons dat u voor aanschaf van The Cloud de nodige vragen heeft. De meest
gestelde vragen zijn onderstaand weergegeven en voor uw gemak… beantwoord.
V: waarom heb ik een ionisator nodig?
A: The Cloud gaat door een natuurkundige ontdekking van niemand minder dan Albert Einstein de negatieve gevolgen van luchtvervuiling te lijf en heeft door het herstellen van de verhouding tussen positieve en negatieve ionen een heilzame werking op de mens. Dit uit zich naast het daadwerkelijk verdwijnen van lichamelijke klachten tevens in een gevoel van welbevinden zoals minder stress, een betere bloeddruk, minder migraine e.d. De oorzaak hiervan is de werking van ionisatie op de verminderde aanmaak van het hormoon serotonine. V: wat kost The Cloud?
A: The Cloud kost € 139,00 inclusief BTW.
V: hoe lang bestaat het al?
A: Het principe van ionisatie is een ruim 100 jaar oude uitvinding van Einstein, de toepassing ervan in de toepassing voor huishoudens sinds 2005.
V: is het ook in andere landen te koop?
A: The Cloud is inmiddels ook in Denemarken, Norwegen, Engeland en China te koop.
V: is de verpakking recyclebaar?
A: ja, volledig.

V: is er een fabrieksgarantie van toepassing?
A: ja, er wordt op The Cloud 2 jaar volledige fabrieksgarantie gegeven.

V: van welk materiaal is The Cloud gemaakt?

A: de voet is gemaakt van aluminium, de wolk-vorm van slagvast ABS. The CLoud is
22 cm. hoog.

V: is het product recyclebaar?
A: ja, volledig.

V: geeft het apparaat straling af zoals GSM?
A: neen, The Cloud is stralingsvrij en veroorzaakt geen Electro Magnetische Puls.

V: maakt het apparaat geluid of geeft het een geur af?
A: The Cloud is nagenoeg geruisloos en geeft een zeer lichte geur lijkend op
hoogtezon af, die zich NIET in de ruimte verspreidt.


V: werkt het apparaat op netspanning?
A: The Cloud werkt op 220 V netspanning.

V: kan ik The Cloud mee op reis nemen naar landen met een andere
netspanning?

A: The Cloud werkt ook in het buitenland, echter uitsluitend op 220 V. V: vanaf hoeveel m3 is er een tweede Cloud noodzakelijk?
A: The Cloud zuivert 100 % van de aanwezige lucht in ruimtes tot 75 m3.

V: ik heb astma/cara: moet ik mij huisarts raadplegen?
A:The Cloud heeft positieve effecten op mensen met problemen aan de luchtwegen. The Cloud is geen vervanging voor voorgeschreven medicijnen maar brengt wel degelijk verlichting. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts.

V: zitten er filters of vloeistoffen in het apparaat?
A: neen, het ionisatie-proces vindt plaats zonder toepassing van filters of vloeistoffen.

V: wat is de levensduur van het apparaat?
A: Bij normaal huishoudelijk gebruik kan de ionisatiebuis wel 10 jaar gebruikt worden. Daarna is vervanging van dit vitale onderdeel mogelijk. V: Wat is de levertijd?
A: De importeur houdt voorraad, tussentijdse verkoop wordt echter altijd
V: moet ik een verwijderingsbijdrage betalen?
A: volgens de regelgeving van de LVMP dient de consument een
verwijderingsbijdrage van € 2,50 te betalen. V: zit er een gebruiksaanwijzing in de verpakking?
A: Ja, elke per stuk verpakte cloud is voorzien van een meertalige gebruiksaanwijzing. Het apparaat is na uitpakken direct gereed voor gebruik. Pollenkalender
Persberichten
Intermarc Europe BV spant zich ervoor in regelmatig publicaties te verzorgen en geplaatst te krijgen, teneinde haar activiteiten en leveringsprogramma.

Source: http://www.totalfitness.nl/12schonelucht.nl/site/downloads/TheCloud.pdf

Pii: s0003-2670(02)00628-

Analytica Chimica Acta 468 (2002) 119–131Fábio R.P. Rocha , Boaventura F. Reis , Elias A.G. Zagatto ,José L.F.C. Lima , Rui A.S. Lapa , João L.M. Santos a Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, P.O. Box 96, Piracicaba, 13400-970 SP, Brazil b Faculdade de Farmácia, Universidade do Porto, Rua Anibal Cunha 164, Porto 4050-047, Portugal Received 2 May 2002;

hostemostel.com

Journal of the American College of Cardiology© 2002 by the American College of Cardiology Foundation and the American Heart AssociationACC/AHA/NHLBI CLINICAL ADVISORY ON STATINSACC/AHA/NHLBI Clinical Advisoryon the Use and Safety of Statins WRITING COMMITTEE MEMBERS TABLE OF CONTENTS and Blood Institute (ACC/AHA/NHLBI) Clinical Advi-sory is intended to summarize for professionals the cur

© 2010-2017 Pdf Pills Composition