Tmmkkm.school.nz

KURA KAUPAPA MĀORI O TŌKU MĀPIHI MAUREA
PUKA WHAKAURU
Ko te wahanga tuatahi – Ko ngā whakairo o te tamaiti
Ko te wahanga tuarua – Ko ngā pānui hauora o te tamaiti:
Ko ngā raruraru hauora o te tamaiti: (tāringa, hūango, karu, mate pāwera,mate moraru kupu (dyslexia) Kua whakatau te ārainga mate o to tamaiti Ae/Kao rānei.
(Mehemea kāhore, me whakamarama mai, koa) He aha ngā rongoa kia mahia tō tamaiti i te nuinga o te wā.
(Eg: Rongoa mō te hūango ie: ventolin/becotide) Wahanga tuatoru: – Ko te matauranga
rānei Mainstream early childhood centre (ingoa).
Ko te wahanga tuawha: – Ko ngā Mātua / Kaitiaki / - tatai ohorere
Matua / Kaitiaki 1:
Ingoa tuatahi/tuarua . Nama Waea 1 .
Nama kārere Hiko (email)….…………… Ko tō whanaungatanga ki te tamaiti: Mama, Papa, Kaitiaki tuturu Matua/Kaitiaki 2:
Ko te ingoa tuatahi/tuarua . Nama Waea 1 .
Kainga noho . Nama kārere Hiko (email)….…………… Ko tō whanaungatanga ki te tamaiti: Mama, Papa, Kaitiaki tuturu Tatai ohorere (Mehemea he rerekē ngā pānui mā runga,me oti pai tēnei wāhanga
o te pepa)
Me tuhi ngā ingoa me ngā nama waea o ngā tāngata tokorua, i te wā mate whawhati
tata (emergency). Mëhemea ka tini ēnei pānui, me whakamohio mai ki te kura.

Tatai ohorere 1
He aha te whakawhanaungatanga ki te tamaiti? .
Tatai ohorere 2
He aha tō whakawhanaungatanga ki te tamaiti? .
He mana pūpuri tamariki (Access orders)
He ‘mana pupuri tamariki’ (access orders) mō tēnei tamaiti? Āe/Kao rānei Mehemea ~Āe, me whakapiri tētehi kape ki tēnei puka whakauru tamariki.
Wahanga tuarima - Whakapapa / Iwi
Kei te haere ia/rāua/ratou ki te kura o Tōku Māpihi Maurea?. Ae/Kao Wahanga tuaono – Pānui Matatapu
Re: 1993 He ture matatapu motuhake
Ko au/māua ma te kura hei whiwhi kōrero/pānui /aromatawai mai i ngā kura o mua, e
pa ana ki te akoranga o tēnei tamaiti.
Ko te whakaaetanga o te mahi hauora/rata.
E whakaae ana au/māua kia tuku atu ënei möhiotanga ki te Whare Hauora, Rata,
Rata niho inā tono mai ki te kura, hei whakatutuki i ngā hiahia o te tamaiti o tēnei
pānui.
Whakaaetanga ki te tiki tamaiti mai i te kura.
Ka whakaae au/māua mā ēnei tāngata hei tiki i taku/aku tamaiti/tamariki mai i te kura.
MO TE TARI ANAKE
Ko te rā i whiwhi tēnei mōhiotanga: ________________ He whakamōhiotanga ki ngā Mātua / Kaitiaki
Ko te rā i waea atu ki: __________________ Ko te rā i tukuna atu he reta: ____________________ Priority List (Please circle)
3. Te Kōhanga Reo o Ngā Kuaka or, Te Kōhanga Reo o Tōku Māpihi Maurea Ko ngā whakamōhiotanga i whiwhi mai i ngā Mātua/Kaitiaki
He whakaae he tūranga / kāore e whakaae Ka timata te tamaiti hei te: __________________ Tamokohia: _________________________ Ko te rā: ________________

Source: http://www.tmmkkm.school.nz/pdf/TMMKKM_Enrlmnt_Maori_Form.pdf

Document2

Recently completed Research Higher Degree projects Topic Supervisors effective treatment for cervicogenic dizziness? Oxidative stress and Indigenous Australians living in rural communities. Aboriginal health in Aboriginal hands Validity of the Doppler manipulative screening tool for vertebral artery blood flow Randomised study of two lymphoscintigraphy guided invasive breast cancer

Microsoft word - lanthanum and human health-june 2009-final 2

Toxicity Assessment of Phoslock® & Lanthanum to Human Health June 2009 PWS Report Number: TR 023/09 Dr Anisul Afsar and Dr Sarah Groves Phoslock Water Solutions Limited Global Head Office 3/81 Frenchs Forest Road Frenchs Forest, NSW 2086, Australia Tel. +61 2 9453 0455 Table of contents 5.3.3. Mitigation/control strategies for not consuming Phoslock®/lan

© 2010-2017 Pdf Pills Composition