Prijslijst productomschrijving.xlsx

Alfacron (500 gr)
Alfacron 10 Plus wordt aangebracht als strijkmiddel
1 deel Alfacron 10 Plus + 1 deel water worden tot een pasta vermengd
De verkregen pasta wordt in spots van 20 x 30 cm uitgestreken op plaatsen
waar de vliegen rusten
Badigon (500 gr)
Badigon is een lokmiddel in poedervorm, is op basis van 10 % Azamethiphos
+ 0,005% 9-Tricoseen. Dit Tricoseen is een sexuele lokstof en zorgt er voor
dat o.a. de huisvlieg aangetrokken wordt. De Azamethiphos werkt als maaggift.
500 gr Badigon 10 WP oplossen in 500 ml lauw water voor 200 m2 tot 400 m2
te behandelen vloeroppervlakte. De bekomen pasta aanstrijken op een 30 tal
'spots van 20 bij 30 cm en dit vooral op de plaatsen waar vliegen zich bij
voorkeur ophouden zoals vensterbanken, deurkozijnen, zonnige wandopper-
vlakken, bezoldering, hokwanden, …
Badigon kan ook toegedient worden als smeermiddel voor wandoppervlakken.
500 gr Badigon wordt opgelost in 2,5 l water voor 100 m2 vloeroppervlakte.
Slechts 25% van de wandoppervlakte dient te worden bespoten.
SHEILA
Samenstelling : 1 % azamethiphos + 0,02% 9-Tricoseen.
Dosis : 200 g SHEILA per 100 m2 vloeroppervlakte uitstrooien
in een dunne laag op horizontale vlakken, bijv. op
muren, op een stuk karton of in de granulaatverdeler en
dit op verschillende plaatsen. Vervang het lokaas wanneer
het vuil is of bedekt met dode vliegen.
Werkingsduur : 3 tot 4 weken.
Invoernummer : 3/IP
Verpakking : 500 g. Of 2 kg
Lucreton Fly-bait
Bevat: 0,23 % 9-tricoseen + 1 % methomyl
Erkenningsnummer: 9037/B
Inhoud: 2 kilo
Insecticide ter bestrijding van vliegen met natuurlijke lokwerking door feromonen,te gebruiken in hokken of stallen van fok- en gebruiksdieren. Kan gebruiktworden als smeer- en/of strooimiddel.
Permas Combi EC
Hét product voor vliegen- en meelmottenbestrijding
De ideale combinatie van actieve stoffen en synergist
Bestrijdt nagenoeg alle vliegende en kruipende insecten door plaatselijke
behandeling onder lage druk (2 bar) Voorkomt resistentie
Toegelaten in stallen, voedingsindustrie, woningen, scholen en ziekenkamersGroot uitdrijf - en knock-down effect K-otrine
Bevat: 25 g/l deltamethrin
Erkenningsnummer: 2584/B
Inhoud: 1 liter
Klasse: niet geklasseerd
Lang werkend insecticide, voor niet-landbouwkundig gebruik, ter bestrijding van kruipende insecten zoals wantsen, mieren, vlooien, kakkerlakken en zilvervisjes.
Neporex
Hét moderne middel tegen de maden van stalvliegen in mest of drijfmest
Zeer specifieke werking: werkt op de vervelling van de maden
Do
Het resultaat is pas na enkele dagen zichtbaarWerkt preventief indien vroeg met de behandelingen gestart wordtOnontbeerlijk in een totaal bestrijdingsprogramma, samen met een producttegen volwassen vliegen Permas D
Tegen mieren en wespen
Strooi- en stuifbus. Het succesrijkste strooipoeder tegen mieren,
wespen en ander kruipend ongedierte!
Samenstelling: 0,75 % permethrin 25/75 cis - trans
Toelatingsnummer: 2683/B
Formulatie: Stuifpoeder
Perwood 4S
Insecticiden voor houtbescherming.
Gebruiksklaar houtbeschermingsmiddel tegen alle soorten houtwormen.
Zowel genezend als voorkomend.
Samenstelling: 4 g/l permethrin 25/75 cis - trans
Toelatingsnummer: 6784/B
Formulatie: Gebruiksklare vloeistof
Solfac 10
WP formulering: uitzonderlijke nawerking gegarandeerd, ook op poreuze
oppervlakken
Toegelaten voor insectenbestrijding in woningen, stallen, voedingsindustrie
Bijzonder geschikt voor de bestrijding van vliegen, isomokevers, bloedluis etc
Zerox 750 ml
Op basis van natuurpyrethrum, met korte nawerking
Bestrijding van vliegen, detectie van kakkerlakken
Krachtige en zeer snelle werking
Ongeëvenaard uitdrijfeffect t.o.v. verscholen insecten
Ideaal voor infestatiegraadbepaling (voor- en na-controle)
Uitstekende werking tegen vliegen in stallen en andere moeilijk te behandelen
ruimten
Zerox ons shot 250 ml
Met automatisch leegloopventiel voor de behandeling van lege lokalen
Toe
Op basis van natuurpyrethrum, met korte nawerkingVerdelgt alle vliegende en kruipende insecten (vlooien, kakkerlakken, muggen etc.)Groot uitdrijfeffectLediging in afwezigheid van personen of dierenBehandelingsduur: minimum 4 h + 1 h luchtenMet modern, veilig drijfgas Zerox p veeluispoeder 350 gr b/7606
Poeder tegen vlooien
Veeluispoeder voor pluim-, klein- en grootvee. Eveneens voor de bestrijding
van vlooien en ectoparasieten bij kleine huisdieren. Op basis van pyrethrum.
Samenstelling: 0,2 % pyrethrinen, 2 % piperonyl butoxide
Erkenningsnummer: 4383/B
Formulatie: Stuifpoeder

Source: http://www.plvservice.be/film/Insectenbestrijding%20bij%20ongediertebestrijding.pdf

Ontvetter blauw

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Tel. +31 (0) 55 3680370 / Tel. +31 (0) 653 160185 : Nationaal vergiftigingen informatie centrum - Bilthoven. 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN * Gevaarsomschrijving : Het product behoeft geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in

Microsoft word - breastcancer_hormones_cellphones_emfs_4pdf.doc

Hormones, Breast Cancer EMFs and Cellphones by Sherrill Sellman, ND energy fields from external sources of EMFs H tiny amounts that are produced by the can eventually damage our own fields, resulting in many physiological imbalances,insulin, and melatonin, are made in parts perbillion or parts per trillion. Even smallproducts can’t get out and nutrients can’t getin. This leads t

© 2010-2017 Pdf Pills Composition