Ozf.nl

Aanvraag geneesmiddelen bij stoppen met roken Achmea, Avéro, DVZ, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, Zilveren Kruis, AGIS, Pro Life, Take Care Now, CZ, Delta Lloyd, OHRA, De Amersfoortse, De Friesland, DSW, StadHolland, Salland, HollandZorg, energiek, Zorg en Zekerheid In te vullen door behandelaar; aankruisen indien van toepassing. Eén middel per formulier.
De verzekerde dient dit aanvraagformulier aan de apotheek te overhandigen. Bij voortgezette behandeling en bij wijzigin-gen in sterkte of toedieningsvorm is een nieuw formulier vereist.
A Gegevens verzekerde:

B Ondergetekende
1 ❍ geeft bovengenoemde verzekerde gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken conform de zorg- module stoppen met roken en de CBO-conceptrichtlijn Behandeling van tabaksverslaving. Startdatum programma: 2 ❍ en adviseert daarbij het gebruik van de volgende nicotinevervangende middelen: 1 Pleisters voor totaal max. 3 mnd. Tabletten voor max. 3 mnd per aanvraag en totaal max. 6 mnd. 3 ❍ verklaart dat gedragsmatige ondersteuning in combinatie met nicotinevervangende middelen onvoldoende effect heeft bij deze verzekerde Voor vergoeding van een receptgeneesmiddel dient het tweede deel van dit formulier te worden ingevuld (z.o.z.); geef het formulier zo nodig mee aan de verzekerde. C Gegevens zorgverlener:
contract/afspraak met verzekeraar voor stoppen-met-rokenprogramma: JA/NEE2 2 Nee: Verzekerde kan (tenzij de verzekeraar een machtiging heeft verleend) de apotheeknota naar de verzekeraar sturen; deze wordt afgehandeld D Handtekening zorgverlener
Onderstaande aanvraag is alleen geldig indien ook de voorzijde volledig is ingevuld (alleen B2 uiteraard niet), door de zorgverlener die deze verzekerde gedragsmatige ondersteuning biedt.
E Ondergetekende, (huis)arts,
1 ❍ schrijft het volgende receptgeneesmiddel voor als farmacotherapeutische ondersteuning bij stoppen met gebruik van nortriptyline is bij bovengenoemde verzekerde onvoldoende effectief c.q. niet mogelijk vanwege een absolute contra-indicatie gebruik van nortriptyline of bupropion is bij bovengenoemde verzekerde onvoldoende effectief c.q. niet mogelijk vanwege een absolute contra-indicatie 1 Vergoeding per recept + aanvraag voor max. 30 dagen en totaal max. 3 mnd.
2 Dit middel wordt in deze situatie niet vergoed.
F Gegevens (huis)arts:
G Handtekening (huis)arts
Gegevens verzekerde (A) en zorgverlener (C) volledig ingevuld? Gegevens nicotinevervangende middelen (B) volledig ingevuld? Gegevens verzekerde (A) en voorschrijver (F) volledig ingevuld? Gegevens gedragsmatige ondersteuning (B1, B3 en C) volledig ingevuld? Formulier ondertekend (D en G)? Gegevens geneesmiddelen (E) volledig ingevuld? Controleer of verzekerde eerst nicotinevervangende middelen Heeft zorgverlener C een stoppen-met-rokencontract/-afspraak met verzekeraar (check op website verzekeraar)? Heeft verzekerde een machtiging van de zorgverzekeraar? Archiveer het aanvraagformulier voor controle door zorgverzekeraar. Is niet voor rekening zorgverzekeraar afgeleverd, geef het aanvraagformulier dan retour aan verzekerde.
1 Afleveren voor max. 30 dagen tegelijk, eerste aflevering voor max. 14 dagen. Op één aanvraagformulier gedurende max. 3 mnd nicotinevervangende middelen afleveren en max. 1 mnd receptgeneesmiddelen. Totaal per verzekerde per programma voor max. 3mnd pleisters, max. 6 mnd tabletten en max. 3mnd receptgeneesmiddelen afleveren. Neem contact op met verzekeraar bij een aanvraag die deze maxima overschrijdt.

Source: http://www.ozf.nl/particulier/Downloadlijst/Formulieren/Diverse%20formulieren/Formulier%20Stoppen%20met%20Roken.pdf

Abstract hirntumoren baden baden 10 06 07

Ergebnisse bei Hirntumoren mit der lokoregionalen RF-Hyperthermie im GIMT H. Sahinbas und Dietrich H. W. Grönemeyer Einleitung : Im Gegensatz zu den enormen therapeutischen Anstrengungen sind die Ergebnisse konventioneller Behandlungen von hochgradig bösartigen Hirntumoren (Gliomen) eher unbefriedigend. Gesamtüberlebenszeit (6-14 Monate) ist weniger als ein Jahr (1,2,5,6,8). Die meist

Microsoft word - gait evaluation before and after intrathecal baclofen therapy- a 6-year follow-up case study-publishion .docx

GAIT EVALUATION BEFORE AND AFTER INTRATHECAL BACLOFEN THERAPY: A 6-YEAR FOLLOW-UP CASE STUDY Shuyun Jiang1,2, MD, Nancy Lennon3, MS, PT, Chris Church3, PT, 1 Orthopedic Department,&3 Gait Laboratory,Alfred I duPont Hospital for Children,DE,USA PATIENT HISTORY The patient initially presented in 2002 as a 22-months old male with a diagnosis of diplegic type cerebral palsy, was

© 2010-2017 Pdf Pills Composition