Microsoft word - checklijsten verplichte gnm, hulpmiddelen met ckn def.doc

CHECKLIST VERPLICHTE GENEESMIDDELEN
Noot: De vereiste hoeveelheid kan samengesteld worden door de overeenkomstige specialiteit én het vrakproduct op te tellen. Het CNK-nummer is informatief en kan verschillend zijn per verpakkingsgrootte en leverancier 1. Grondstoffen en/of specialiteiten
Werkzaam bestanddeel
Hoeveelheid
Commentaar
waarvan 20 mg
Halflangwerkend: alprazolam, bromazepam, brotizolam, clotiazepam, loprazolam, lorazepam, waarvan 10 mg
waarvan 80 mg
bumetanide of torasemide Injecteerbaar: Zie lager. - Ipeca vloeibaar extract 25 g (2% emetine) Ipecasiroop BF V, Samengestelde ipecasiroop
BF V (= Desessartz-siroop) of samengesteld
vloeibaar ipeca-extract zijn voor dit doeleinde onvoldoende geconcentreerd. én 100 mg injecteerbaar Injecteerbaar: Zie lager.
2. Injecteerbare specialiteiten
Noot: De vereiste hoeveelheid kan samengesteld worden door de overeenkomstige specialiteit én het vrakproduct op te tellen. Het CNK-nummer is informatief en kan verschillend zijn per verpakkingsgrootte en leverancier Werkzaam bestanddeel
Hoeveelheid
Commentaar
Vit C Sterop® 10 amp. 500 mg/5 ml of Redoxon® 1 g/5 ml 6 amp. 2x Stellatropine® 10 amp. 1 mg/1 ml of Atropine Sulf. Sterop® 10 amp. 1 1,5 g injecteerbaar Cefurim®, Cefuroxim Mylan®, Cefuroxim Sandoz®, Doccefuro®, Kefurox® of Dexamethason: 2x Aacidexam® 1 amp. 5 mg/1 ml of Betamethason: 2x Diprophos® 1 ml, 1x Diprophos® 2 ml, 3x Celestone® 1 amp. 1 ml of 2x Celestone Chronodose® 1 ml Diclofenac EG®, Diclofenac Sandoz®, Diclofenac Ratiopharm® of Voltaren® Furosemide Fresenius Kabi® 5 amp. 20 mg/2 ml of Lasix® 5 amp. 20 mg/2 I.E. Clexane®, Fragmin®, Fraxiparine®, Fraxodi® of Innohep® Mini Plasco Linisol 2%® 20 amp. 10 ml of Xylocain inj.® 2% 1 fl. 20 ml Werkzaam bestanddeel
Hoeveelheid
Commentaar
Injecteerbaar : Solu-Medrol® of Depo-Medrol® Morphine HCl® (Denolin) 10 amp. 10 mg/1 ml, Stellorphine® 10 amp. 10 mg/1 ml of Morphine HCl Sterop® amp. Protamine Sulfaat® 1 amp. 50 mg/5 ml of Protamine 1000® 5 amp. Contramal, Dolzam, Tradonal®of Tramadol EG®
3. Andere specialiteiten

Werkzaam bestanddeel
Hoeveelheid
Commentaar
Antiseptische oplossing naar keuze, steriele UD. Iso-betadine derm® 10% fl 10x5ml, Hibidil® 10 x 15ml, Hacdil-S® 10 x 15ml, … voor injectie Nitroglycerine of gelijkwaardig Nitrolingual pumpspray 0,4 mg/dos. 250 dos. en/of voor sublinguale toediening Salbutamol Airomir®, Docsalbuta®, Ecosal Easi-Breathe®, Novolizer Salbutamol® of CHECKLIST MEDISCHE HULPMIDDELEN
Noot: Het CNK-nummer is informatief en kan verschillend zijn per verpakkingsgrootte en leverancier Beschrijving
Hoeveelheid
Commentaar
naalden met een bredere diameter die toelaten om oplossingen snel op De afmeting moet eerder uitgedrukt 1089-739 worden in G 20 en G 24 dan in CH
Beschrijving
Hoeveelheid
Commentaar
Telefoon : (02) 706-09-50 - Fax : (02) 705-60-43 - E-mail : verschillende afmetingen Maagsonde CH 12 Het gaat om “chirurgische
gezichtsmaskers” die bestemd
Anderzijds kunnen ze eventueel gebruikt worden door risicopersonen blootstelling aan infecties besmetting door personen uit hun Een rectale sonde met een afmeting 0626-994 Beschrijving
Hoeveelheid
Commentaar
“ademhalingsmaskers” bestemd
bescherming tegen een bacteriële of 2267-219 Beschrijving
Hoeveelheid
Commentaar
middel van een katheter of een verlengstuk, en dat anderzijds toegangswegen wat de mogelijkheid biedt tot het toedienen van twee bijvoorbeeld gebruikt worden voor het toedienen van geneesmiddelen thuiszorg, aan patiënten die al vloeistof of parenterale voeding namelijk om te vermijden dat er aan die patiënten nog een bloedstaal. Stella knevelverband caoutchouc 5

Source: http://www.kovag.be/uploads/documentenbank/e35120e308a9a61f43d146db0c98c0e4.pdf

Cardiovascular drug interactions with tyrosine kinase inhibitors

147-154 Haouala 076.qxp:Layout 1 29.4.2010 8:53 Uhr Seite 147 Cardiovascular drug interactions with tyrosine kinase inhibitors Amina Haoualaa, Nicolas Widmera, Michael Montemurrob, Thierry Buclina, Laurent Decosterda a Division of Clinical Pharmacology, Département de Médecine, CHUV, University hospital, Lausanne, Switzerland b Multidisciplinary Oncology Centre, Centre Hospitalier Uni

camaraalcoy.net

OBLIGACIONES FISCALES El ejercicio de una actividad empresarial, puede hacerse bajo forma societaria o de empresa individual. La forma de empresa determinará la cuantía del gravamen del beneficio y hasta, en algunos casos, la tributación por IVA. La declaración de alta, modificación o cese tieneJunto a los datos de identificación, la declaracióncomo objetivo crear un censo de contri

© 2010-2017 Pdf Pills Composition