Ramboll

Erhvervs- og Byggestyrelsen Reguleringsmæssige barrierer fordanske virksomheder uden for EU Bilagsrapport for afdækningsundersøgelse August 2008 Rambøll Management A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Telefon +45 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse

Igangværende og planlagte forhandlinger mellem Kommis-
sionen og 3. lande

Oversigterne i denne bilagsrapport giver overblik over samtlige planlagte og igang-værende bilaterale forhandlinger mellem EU og tredjelande. Den første tabel inde-holder en oversigt over status for bilaterale forhandlinger mellem EU og regioner, mens den næste tabel indeholder en oversigt over status for bilaterale forhandlinger mellem EU og enkeltlande. Oversigterne er primært baseret på de af Erhvervs- og Byggestyrelsen udleverede statusoversigter over forhandlinger med særlig interesse for Danmark. Oversigt over forhandlinger mellem EU og tredjelande (regioner)
Region Aftaler
De handelsmæssige forhandlinger med ACP landene sker igennem Economic Partnership Agreement forhandlingerne, som et middel til at opnå en større økonomisk integration. Disse blev skudt i gang i september 2002. Siden 2003 har man i stedet forhandlet på regional basis. Ved udgangen af 2007 ville de tidligere aftaler ophøre og man har derfor som minimum forsøgt at opnå midlertidige aftaler, således at den skrøbelige handel mellem EU og mange ACP lande ikke ville blive påvirket negativt. Caribien
Her er der indgået fuld EPA med alle 15 lande. Dette inkluderer aftaler på tjenesteydelser, regler, varehandel og udviklings-hjælp Syd Afrika
Her er indgået midlertidige aftaler med Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Mozambique. Der er desuden udviklet kla-rer retningslinjer og tidsrammer for en fuld EPA i 2008. Man regner desuden med at Angola tilslutter sig i nærmeste fremtid. Der er ikke indgået aftale med Sydafrika, men det forventes at forhandlingerne fortsætter mod et differentieret handelsregi-me. Øst Afrika
ACP (African,
Her er indgået midlertidige aftaler med den East African Community og med fem Øst og Sydafrikanske lande, heriblandt flere Carribian, Pacific) ment (EPA)
Stillehavsområdet
Her er indgået midlertidige aftaler med de to lande der står for hovedparten af handel med EU – Papua New Guinea og Fiji Målet er at opnå fuld EPA med hele regionen i løbet af 2008 Vest Afrika
Her er indgået midlertidige aftaler med Ivory og Ghana. Nigeria har gjort det klart, at de ikke ønsker at indgå i en aftale i øje-blikket. Central Afrika
Her er indgået aftale med Cameroon. Gabon har desuden indikeret at de også ønske at indgå i en midlertidig aftale. Disse vil blive forsøgt udvidet til en fuld EPA i 2008. http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/acp/index_en.htm EU's handelsaftale med Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru og Venezuela er under udvikling gennem forhandlingerne mod en Association Agreement aftale. Senest mødtes parterne den 17. til den 20. september 2007. Forhandlingerne omfatter blandt andet handel mellem EU og Andean, og intern integration mellem Andean landene. Region Aftaler
Forhandlingerne om en EU-ASEAN FTA er i øjeblikket i gang. Det seneste møde fandt sted fra den 30. januar til den 1. februar 2008. Næste møde er i Bangkok i april, Filippinerne i juli og Vietnam til oktober. Desforuden foregår en del aktivitet gennem TREATI programmet, et uformelt instrument til støtte af samarbejdet mellem EU og ASEAN landene. Flere seminarer er planlagt til afvikling i løbet af 2008. ASEAN- ASEM*
Under ASEM programmet er næste EMM i Indonesien 10. til den 11. Juli. Næste SOMTI finder sted i Slovenien, April 2008. http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/asem/index_en.htm Stabilisation and Association Agreements med hvert enkelt land udvikles. Til dato mangler stadig Serbien, Bosnien, Hercegovi- I disse er også indbygget en gradvis åbning for EU-varer til regionens markeder. Den 19. oktober 2007 blev forhandlingerne til en EU-Central America Association Agreement påbegyndt. Denne skal omfatte alle relevante handelsområder. Næste runde påbegyndes indenfor nærmeste fremtid. Central Amerika
EU's aftaler med de central asiatiske lande, er gennem bilaterale Partnership and Cooperation Agreement aftaler med hvert enkelt land. Kazakhstan
Kyrgyzstan
PCA i effekt siden 1999, desuden medlem af WTO som eneste central asiatiske land. Central Asien
Tajikistan
PCA i effekt siden 2005, observatørstatus ved WTO Turkmenistan
PCA underskrevet i 1998, men er stadig ikke ratificeret Uzbekistan
PCA i effekt siden 1999, delvis suspenderet november 2005. Der er i øjeblikket forhandlinger om en EU-GCC FTA. Forhandlingerne har været optrappet siden begyndelsen af 2006, med det sidste møde i november 2007. Golfstaterne
Forhandlingerne dækker varer og service markederne, ophavsrettigheder samt politiske områder såsom menneskerettigheder, illegal integration og kampen mod terrorisme. Region Aftaler
Rammerne for samarbejdet med middelhavslandende er Euro-Mediterranean Partnership, også kaldet Barcelona processen. Nøgleprocessen er arbejdet mod en fuld regional FTA i 2010. Herunder har hvert land, på nær Syrien, indgået Association Middelhavslande-
EUROMED TRADE MINISTRERAL CONFERENCE den 21. oktober blev der nedsat en arbejdsgruppe der i løbet af 2008 skal ne (EUROMED)*
udarbejde et road-map over det sidste skridt frem mod fuld FTA i 2010. Se de enkelte lande for yderligere information Siden 2002 har EU og MERCOSUR landende forhandlet om en bi-regional Association Agreement , inklusiv FTA Der har til dato været 16 forhandlingsrunder. I 2004 blev forhandlingerne stillet i bero, da der var for langt mellem parterne. MERCOSUR*
2. september 2005 diskuterede parterne på ministerniveau vejen frem. Dette møde har været fulgt op af en række møder på http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/mercosur/index_en.htm Rammerne for den bilaterale handel med Syd Kaukasus er Partnership and Coorporation Agreement aftaler med de enkelte lande. Desuden blev der i november 2006 formelt indgået European Neighbourhood Policy Action Plan aftale, i denne fremgår muligheden for en fremtidig FTA, og i forbindelse hermed har kommissionen anstillet en undersøgelse af konsekvenserne her- Syd Kaukasus
af. Konklusionerne af denne bør foreligge i løbet af foråret. http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/regions/caucasus/index_en.htm Oversigt over forhandlinger mellem EU og tredjelande (lande)
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Investment obligation as Trade Related Invest- raw hides and skins [1274] CVDs on Wheat Argentina
Draft labelling legislation tions of Origin and Technical Requirements Standards and Other Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
tions [0483] Chemicals patent Other IPR Related Prob- Australia
Azerbaijan
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Bangladesh
Barbados
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Technical Requirements Registration, Documen- Cameroon
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Sanitary and Phytosanitary Drøftelser omkring opret- Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Imports of Automobile Parts (WTO Dispute DS Technical Requirements Registration, Documen- Colombia
Congo (Re-
public of)
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Dominican
Republic
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
derivates Ghana- Bovine meat and meat products, animal feed Sanitary measures Agriculture and Fisheries 20/12/2004 040043 Guinea- Bovine meat Guinea Bis-
Hong Kong
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
and Related Measures Registration, Documen- Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Technical Requirements Other Non-Tariff Meas- [0720] Export duties on raw and semi-finished Technical Requirements Registration, Documen- Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Indonesia
Ivory Coast
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Restricted access to Japanese Vaccine mar- Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
footwear (tariff quota) Difficulties in the proc- Igangværende forhand-linger. Selvstændig del af Partnership, som arbej-der mod en Free Trade Agreement (FTA) i 2010 Kazakhstan
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Macedonia,
Yugoslav
Republic of
Malaysia
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Technical Requirements Sanitary and Phytosani- Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Pakistan
Papua New
Paraguay
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Philippines
Republic Act 7844 Philippines- Live birds Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Tariff increase for com-bine harvesters and forage harvesters Denatured alcohol in cosmetics and cleaning Federation*
Mark Infringements Certification require- Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Saudi Arabia
Singapore
South Africa
South Ko-
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Sanitary and Phytosanitary delsaftalen mellem EU og Sri Lanka
Switzerland
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
liberaliseringer på lige fod med de andre EURO-MED lande. Thailand
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Trinidad and
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
and Related Measures Legislation on Appela- Ukraine*
derivates Anti-dumping measures on screw compressors against the EU [0664] Raw hides and skins Export taxes and United Arab
Emirates
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
States of
America*
Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
visions Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Pay- Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Securities Firms Air Transport Services (Foreign Ownership nications & Audio-visual Services - Commu- Technical Requirements Export Prohibition and Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Section 407 of the Trade Other Non-Tariff Meas- Geographical Indications Geographic Indications Jones Act and Shipbuild- ing Subsidies Zeroing in Determina-tion of Dumping Margins (WTO DS 294 and DS 350) Pharmaceutical and Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
and Related Rights Export Prohibition and Section 211 of Omnibus Appropriations Act (Ha- vana Club) Byrd Amendment (Con-tinued Dumping and Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
(Act) Hormones Dispute (Con-tinued Suspension of Planlagte mø-
Identificerede tekniske handelshindringer
Title Measure
Venezuela
meat derivates VAT tax discrimination on home appli- ance/furniture sector [0887] Spirits - Cumula- * Betegnet som betydningsfuld ifølge liste fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Source: http://erhvervsstyrelsen.dk/file/373962/reguleringsmaessige-barrierer-for-danske-virksomheder-uden-for-eu.pdf

Microsoft word - 100254.doc

P.O. Box 144345 Austin, TX 78714-4345 ƒ 512.926.4900 ƒ Fax: 512.926.2345 ƒ www.herbalgram.org HerbClip™ Executive Editor – Mark Blumenthal Managing Editor – Lori Glenn Consulting Editors – Dennis Awang, PhD, Steven Foster, Roberta Lee, MD Funding/Administration – Wayne Silverman, PhD Production – George Solis FILE: ƒ Echinacea ( Echin

Today’s date:

INFORMATION MANAGEMENT OF BEHAVIOR AND CONSENT FOR TREATMENT Our desire is to provide quality treatment in caring environment for you and your child. We provide the following information in order to familiarize you with our office guiding principles. Please feel free to discuss any questions you may have with one of our team members. We ask that parents accompany their child back to the exa

© 2010-2017 Pdf Pills Composition