Razpis slo 201

4. Mednarodni salon digitalne fotografije
NARAVA 2011
Fotografsko društvo GRÈA Koèevje
Na razstavi lahko sodeljujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz vsega sveta. Razstava bo SODELOVANJA
potekala skladno s pravili FZS, FIAP in PSA. Po PSA pravilih šteje salon za Who is Who in Star
rating! (definicije: in
. Z oddajo in potrditvijo prijave udeleženci sprejemajo
pravila razstave. Udeleženec mora biti avtor oddanih del. Dela se oddajo digitalno kot
JPG preko pošte na CD/DVD, preko elektronske pošte ali
preko naše internetne strani (najbolj zaželjeno).
Velikost fotografije ne sme presegati 1400 pik najdaljša stranica pri loèljivosti 300ppi
OBVEZNO in najveè 1Mb, zaradi uporabe datotek pri izdelavi kakovostnega kataloga. Z
oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator razstave uporabi njegova
dela za promocijo razstave, objavo v katalogu, projekcijah, razstavi, èlankih, internetnih
straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plaèila
avtorju. Dela, ki so bila sprejeta na predhodnih nateèajih Narava ali zelo podobna dela
niso dovoljena in bodo diskvalificirana tudi, èe bodo imela drugaèen naslov.
DEFINICIJA
Ÿ Fotografija narave je omejena na fotografiranje (prikazovanje) narave v vseh njenih vejah naravoslovja razen antropologije in arheologije, na naèin, da je dobro pouèen èlovek zmožen vfotografiji prepoznati subjekt narave in, da lahko potrdi, da je le ta pošteno prikazana. Zgodbapovedana s fotografijo ima veèjo težo kot sama tehnièna dovršenost fotografije. Èlovek in èloveškielementi na fotografiji ne smejo biti vidni, razen v redkih primerih, ko ta èloveški element izboljšazgodbo iz narave. Navzoènost s strani znanstvenikov oznaèenih živali je sprejemljiva (npr. obroèkaneptice, ovratnice za sledenje…). Fotografije umetno vzgojenih rastlin ali živali, razstavljenih rastlin inživali in oèitno nastavljenih živali samo za fotografiranje niso dovoljene. Kakršnakoli manipulacija, kibi spremenila verodostojnost fotografije ni dovoljena. Na fotografiji ne sme biti nobenih elementov,ki bi bili naknadno premaknjeni, klonirani, dodani, izbrisani, preurejeni ali združeni. Nobenamanipulacija ali modifikacija nista dovoljeni razen zmanjšanje velikosti (resizing), rezanje fotografije(cropping) minimalno selektivno osvetljevanje ali senèenje in vzpostavljanje naravnih barv (levels,curve). Nobeni posebni efekti uporabe raznih filtrov niso dovoljeni. Vsako ostrenje mora izgledatinaravno.
Ÿ A PROSTA najveè 4 fotografije
Ÿ B NARAVA najveè 4 fotografije
OZNAÈEVANJE
Vsako delo mora biti oznaèeno z priimkom, imenom avtorja, zaporedno številko in
nazivom dela. Primer: (priimek_ime_A1_naziv)
Ÿ Dela pošljite na naslov: Fotografsko društvo GRÈA Koèevje, Rožna ul. 39, 1330 Koèevje
PRISTOJBINA
Ÿ Pristojbina za sodelovanje na razstavi je 15€ za eno temo in 20€ za obe temi. Pristojbino
lahko plaèate na transakcijski raèun kluba 031131000000302 SKB Banka, nakažete preko
PayPal sistema na naslov: ali pošljete v kuverti skupaj s prijavnico in
CD/DVD. Avtorji s plaèano pristojbino prejmejo kvaliteten tiskan katalog FIAP****.
Dela prispela brez pristojbine ne bomo niti žirirali niti vraèali.
FIAP nagrade za vsako kategorijo
18 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 6 trakov) x 2 temi PSA nagrade za vsako kategorijo
18 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 6 trakov) x 2 temi FZS nagrade za vsako kategorijo
12 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 3 diplome) x 2 temi Nagrade FD Grèa
12 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 3 trakovi) x 2 temi Vse skupaj: 61 nagrad
4. Mednarodni salon digitalne fotografije
NARAVA 2011
Fotografsko društvo GRÈA Koèevje
Ÿ Za temo PROSTO Stanko Lavriè KMF FZS, EFIAP, PSA ND Diamond Star Slovenija Vasja Doberlet MF FZS, EFIAP/s SlovenijaFelix Staub AFIAP, AAPS Australija Ÿ Za temo NARAVA Mirko Bijukliè MF FZS, EFIAP Slovenija Pierluigi Rizzato EFIAP/b, IFI ItalijaMarjan Artnak KMF FZS AFIAP Slovenija Odloèitve žirije so dokonène in na odloèitve ni dovoljenih pritožb.
ROKOVNIK
Ÿ Rok za dostavo del
20. avgust 2011
VRAÈANJE DEL
Ÿ CD/DVD ne bomo vraèali. Digitalna dela bodo arhivirana pri organizatorju nateèaja za IN OBJAVA
obdobje enega leta nato bodo unièena. Rezultati nateèaja bodo objavljeni na naši REZULTATOV
internetni strani: najkasneje do 10. septembra2011. Vsak udeleženec prejme svoje osebne rezultate po elektronski pošti. Organizatorizjavlja, da bo z deli ravnal pazljivo. V primeru izgube ali unièenja, tako na salonu alitransportu ne more odgovarjati.
PREDSTAVITVE
Ÿ Nagrajena in sprejeta dela iz nateèaja bodo javno predstavljena 30. septembra 2011 na IN PODELITEV
prireditvi v Šeškovem domu v Koèevju, in na internetni strani društva: Na prireditvi s spremljajoèim programom botudi sveèana podelitev nagrad! Ÿ Organizator bo ob otvoritvi razstave izdal tiskan katalog velikosti 108 strani(FIAP****), ki ga prejmejo vsi udeleženci nateèaja! Kataloge s predhodnih nateèajev si lahko ogledate vPDF obliki na internetni strani: ORGANIZATOR
Fotografsko društvo GRÈA Koèevje, Rožna ul. 39, 1332 Koèevje, Slovenija
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Janez Papež, AFIAP, KMF FZS predsednik
POKROVITELJI
Obèina Koèevje FZS 2011/002 FIAP 2011/066 Special Recognation 4. Mednarodni salon digitalne fotografije
NARAVA 2011
Fotografsko društvo GRÈA Koèevje ­ Slovenija
PRIJAVNICA
* Obvezna polja
POZOR: Naslov fotografije najveè 25 znakov

Source: http://cgros.net.amis.hr/images/2011/2011-08-20-Razpis%20in%20prijavnica%20Narava%202011.pdf

Microsoft word - fiche 6.doc

FICHE N° 6 : PHARMACOLOGIE La pharmacologie est l’étude du médicament, de son usage et sa nécessaire surveillance. Cette pharmacovigilance est strictement encadrée par la loi et relève de la responsabilité de tous les professionnels de santé. C’est d’ailleurs elle qui détermine le contenu des notices accompagnant le médicament. Tout intervenant se doit d’y veiller. Avan

Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE Nationality Greek Present Academic status Lab. Functional Brain Imaging, Dept. Basic Sciences, Division of Medicine, School of Health Sciences, Institute of Applied and Computational Mathematics, Foundation for Research and Technology, Hellas, Fax: +30-2810-394806 and +30-2810-391801 EDUCATION 1968 – 1974 University of Athens, Greece, Undergraduate, School of M

© 2010-2017 Pdf Pills Composition