Mexicaanse griep basisschoo.

Mexicaanse griep basisschool De Fonkel: alle ouders verwittigd - Stree.
http://streekkrant.rnews.be/nl/regio/vbr-3080/mexicaanse-griep-basiss.
ECONOMIE
GELD & BEURS
LIFE & STYLE
ENTERTAINMENT
ZOEKERTJES
Mexicaanse griep basisschool De Fonkel:
alle ouders verwittigd

Artikel
Video
Foto's
Kaart

De procedure die momenteel wordt gevolgd in de gemeentelijke basisschool De Fonkel in
Moorsel is gebaseerd op een gedetailleerd draaiboek dat klaar lag. Dat zegt Vlaams
minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke. Bij een 10-jarige jongen uit het vierde
leerjaar is de Mexicaanse griep vastgesteld; De tien ouders die gisteren nog niet konden
worden gecontacteerd zijn inmiddels verwittigd.

In de school in Moorsel zijn verschillende maatregelen genomen. Dde school blijft gesloten opvrijdag 29 mei en dinsdag 2 juni. De kinderen van het vierde leerjaar en de betrokkenleerkrachten blijven thuis en moeten gedurende tien dagen Tamiflu innemen. Bovendien moetiedereen gedurende 7 dagen tweemaal daags zijn temperatuur controleren en bij koorts ofgrieperige symptomen onmiddellijk een arts contacteren.
Voor de andere kinderen van de school is er geen risico, omdat ze geen nauw contact met hetkind in kwestie hebben gehad. Toch blijft als voorzorgsmaatregel de school dicht. Er is geenprobleem om om te gaan met ouders, broers en zusjes van een kind dat thuis moet blijven. Eris geen opvang voor kinderen op school om geen extra risico te creëren.
Toezicht Volksgezondheid heeft de ouders van alle kinderen van het vierde leerjaargecontacteerd om wat uitleg te geven. Tamiflu werd aan huis bezorgd voor al deze kinderen.
De leerkrachten en de directie hebben zoveel mogelijk de ouders verwittigd dat de school tweeschooldagen gesloten blijft.
Het ministerie van Onderwijs onderhoudt ook contacten met Toezicht van Volksgezondheidteneinde op de hoogte te blijven van de ‘Mexicaanse griep’. Scholen en onderwijspersoneel metvragen over de ‘Mexicaanse griep’ alle relevante info vinden via www.ond.vlaanderen.be/griep.
Met vragen, opmerkingen of meldingen kan men bellen naar het callcenter influenza via het
gratis nummer 0800 99 77, van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 u. Wie een
vermoedelijk geval wil melden buiten de kantooruren, kan terecht op het permanent
telefoonnummer 02 512 93 89. Bij specifieke onderwijsvragen koppelt het callcenter terug met
het ministerie van Onderwijs.
Dit artikel vindt u terug:
Mexicaanse griep basisschool De Fonkel: alle ouders verwittigd - Stree.
http://streekkrant.rnews.be/nl/regio/vbr-3080/mexicaanse-griep-basiss.
http://streekkrant.rnews.be/nl/regio/vbr-3080/mexicaanse-griep-basisschool-de-fonkel--alleouders-verwittigd/Article-1184683226347-1194508077107.html Meer artikels over:
Mexicaanse http://streekkrant.rnews.be/nl/regio/tags-mexicaanse-griep/
griep
1184684471923.html?
params=loc%3A1194437780720%3Btag%3AMexicaanse+griep

http://streekkrant.rnews.be/nl/regio/tags-de-fonkel/1184684471923.html?
params=loc%3A1194437780720%3Btag%3ADe+Fonkel

Copyright 2006 Roularta Media Group N.V. Alle rechten voorbehouden. Deze informatie mag op geen enkele maniergepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden vantoepassing op deze site. Het gebruik van deze site betekent dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.
Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Wenst u artikels te scannen, digitaal op te slaan, te drukken, meermaals te
kopiëren of commercieel te gebruiken ? Contacteer Ann Soete, 051-266 570, [email protected]. Meer info over uw
rechten: www.presscopyrights.be

Source: http://bruno-eulaerts.be/PDF/2009/09-05-29%20-%20mexicaanse%20griep%20fonkel%20alle%20ouders%20verwittigd%20-%20streekkrant.pdf?_cache=1345044957

Microsoft word - t of t article.doc

10 Steps To Getting The Results You Want by Stuart Warner, Building Your Business Limited It’s so easy to waste a lot of the money you invest in training. When I say this I’m making some assumptions. I’m assuming that the reason you spend time and money on training is that you want a concrete result. You want a return on your investment. You want a better performance from your business

Encarte aqs 2

No dia 29 de Maio, a Direcção Geral de Energia lançou aCom a criatividade da Ogilvy & Mather Portugal e a produçãocampanha. Os anúncios rádio foram transmitidos emcampanha publicitária "Água Quente Solar para Portugal", noda Zoo Filmes, o anúncio televisivo mostrava imagens do nascerestações líderes de audiência para os grupos alvo da cam- Público em

© 2010-2017 Pdf Pills Composition