Bredene.be

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD
Situering van
Bevoegd lid college
het dossier
Dienst technische
Volgnummer dossier
Milieu. Heraanleg Vicognepark. Vaststelling van de Onderwerp
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van Aantal uittreksels
Nota’s voor de
dienst
Getekend door Annick Vandewalle
Geviseerd door Martine Lauwereyns
BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 21/03/2011

Punt : technische dienst - Milieu. Heraanleg Vicognepark. Vaststelling van de
voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen.
Willy Vanhooren, voorzitter gemeenteraad ; Steve Vandenberghe, burgemeester ; Jacques Deroo, Doris Vermoortel, Erwin Feys, Kristien Vanmullem, Eddy Gryson en Jacky Maes, schepenen ; Gilbert Vanleenhove, Lionel Clybouw, Tania Janssens, Kristof Vermeire, Aanwezig
Dany Hollevoet, Sandy Dobbelaere, Françoise Praet, Etienne Vercarre, Raf Pyra, Rudi Debeuckelaere, Liesbeth Metsu, Kimberley Rousselle, Emily Baert, William Hüppertz, Cindy Versluys, Jon Devos en Ulrike De Ridder, raadsleden ; Yannick Wittevrongel, secretaris Afwezig met
kennisgeving
Bevoegd lid van het

Bevoegdheid

Juridische grond • Wet d.d. 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de hierop van toepassing zijnde uitvoeringsbesluiten, zoals tot op heden gewijzigd
Verwijzings-
• kennisneming door het college van burgemeester en schepenen in zitting van documenten
21/02/2011 van het verslag van de vergadering van de MiNa-raad d.d. 27/01/2011 • plan voor de heraanleg van het Vicognepark Feiten, context
• In het investeringsbudget 2011 is een krediet van 150.000 EUR voorzien en argumentatie
voor het financieren van de heraanleg van het Vicognepark. • Door onze gemeentelijke groendienst werd een ontwerp van deze heraanleg − Zuidwaarts gerichte ligweide in taludvorm − Zone met 3 picknicktafels geplaatst op grasdallen − Negen zitbanken − Blikvanger van het park wordt een fontein met LED-verlichting (7 m), die zo wordt opgesteld dat deze zichtbaar is vanuit alle toegangen − Een vlonderbrug met terras, voorzien van 2 zitbanken − Vanaf de vlonderbrug zal via een brug over de poel aansluitend een nieuw pad aangelegd worden in dolomiet (westelijk pad) en in rode mijnsteen (oostelijk pad) − Het fietspad wordt opnieuw aangelegd in okergele klinkers en − Een Engelse tuin wordt ingeplant tussen de vijver en het fietspad − Aansluitend op de Engelse tuin is een mini-labyrint voorzien en daaropvolgend via een brug een speelpleintje voor kinderen tot 5 jaar − De Leestuin wordt ingericht als openlucht leesruimte − Een verbindingsweg tussen Centrumlaan en het park wordt aangelegd in • De heraanleg van het park kan opgesplitst worden in: – opdracht van werken (wegenis) – diverse opdrachten van levering – opdracht van levering + bijkomend plaatsing (fontein) • De openbare verlichting van het park (beschikbaar krediet 25.000 EUR) zal het voorwerp vormen van een afzonderlijk dossier. • De gemeenteraad wordt voorgesteld om vast te stellen: − het plan van de heraanleg van het Vicognepark − de voorwaarden, kostprijsraming en de wijze van gunnen (onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure) van: − de opdracht van werken (wegenis) − diverse opdrachten van levering − opdracht van levering + bijkomend plaatsing (fontein)
Financiële
De financiële gevolgen van deze beslissing worden geraamd als volgt: gevolgen

Tussenkomsten • [vragen, opmerkingen,… raadsleden]

Besluit Enig

De gemeenteraad stelt vast het plan, de voorwaarden (zie detail hierna),
kostprijsraming (125.775 EUR – incl. btw) en de wijze van gunnen
(onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de
procedure) van volgende opdrachten voor de heraanleg van het Vicognepark:
(A) Uit te voeren werken door een aannemer
Wegenis
− Frezen van bestaande paden en borduren − Vermoedelijke hoeveelheid: 1.433 m² − Aanleg en verwerken van rode mijnsteen − Uitgraven koffer en plaatsen van klinkers 20x9,5x5 (okergeel – idem bibliotheek) met inbegrip van 20 cm gestabiliseerd zand − Vermoedelijke hoeveelheid: 370 m² − Uitgraven koffer en plaatsen van staptegels 80x80x3 − Kostprijsraming: 40.000 EUR (incl. btw) • (B) Levering fontein + bijkomend plaatsing
− Fonteininstallatie, LED-verlichting en keuring − Kostprijsraming: 14.250 EUR (incl. btw) • (C) Uit te voeren in eigen regie (leveringen)
Vlonderpad, terras en aanloop van bruggen
(alle hout moet voldoen aan het FSC-label) − Gepunte palen 10”/10 (Azobe) Vermoedelijke hoeveelheid − 87 x lengte 1,5 m − 59 x lengte 2,0 m − 53 x lengte 2,5 m − Divers bevestigingsmateriaal − Kostprijsraming: 23.150 EUR (incl. btw) − Huur bandenkraan
− Kostprijsraming: 4.450 EUR (incl. btw) − Grasdallen
− 60m² grasdallen 33x33x5 cm − Kostprijsraming: 960 EUR (incl. btw) − Bruggen
− 1 brug 355 x 145 cm + leuning 355x80 cm − 1 brug 265x145 cm + leuning 265x80 cm − Kostprijsraming: 2.250 EUR (incl. btw) − Plantgoed
Plantnaam
Maatomschrijving
Rosa (K) 'Climbing Schneewittchen'klimroos − Kostprijsraming: 9.950 EUR (incl. btw) − Talud (ligweide)
Vermoedelijke hoeveelheid − 850 m² grasmatten − Kostprijsraming: 1.495 EUR (incl. btw) − Teelaarde
Vermoedelijke hoeveelheid − 60 ton (VH) − Kostprijsraming: 750 EUR (incl. btw) − Boompalen, gefreesd en gepunt (1,60 m)
Vermoedelijke hoeveelheid − 400 stuks − Kostprijsraming: 1.450 EUR (incl. btw) − Gegalvaniseerd draad
Vermoedelijke hoeveelheid − 1.200 m − Kostprijsraming: 520 EUR (incl. btw) − LS-voorziening fontein
− ± 100 m versterkte aansluitkabel EVVB (Ø minimum 10 mm²) afgedekt met gekleurde pannen tussen verdeelpunt Eandis en besturingskast t.h.v. de vijver − Plaatsen van een besturingskast in een voetpadkast t.h.v. de vijver − Verplichte keuring via externe dienst voor technische keuring − Kostprijsraming: 1.900 EUR (incl. btw) − Straatmeubilair
− Kostprijsraming: 2.785 EUR (incl. btw) − Kostprijsraming: 15.250 EUR (incl. btw) − Kostprijsraming: 4.350 EUR (incl. btw) − Kostprijsraming: 965 EUR (incl. btw) − Metaal + galvaniseren − Kostprijsraming: 1.300 EUR (incl. btw)

Source: http://www.bredene.be/gemeenteraad/110321/8.pdf

Life after chemo: complete physical and emotional healing from cancer is possible, 2005, sandy howard, loose change, 2005, ebook

Life After Chemo: Complete Physical and Emotional Healing from Cancer Is Possible, Sandy Howard, LooseChange, 2005, 0944707106, 9780944707104, . Story of how the family coped with and worked through thecancer. How they got back on track, support groups, mental and alternative healing methods. How to takecontrol of your body etc. Coping with Chemotherapy Authoritative Information and Compassiona

Wilde - der mann mit den traurigen augen spanisch.doc

Händl Klaus (Salvajes) Hombre de ojos tristes Spanisch von Monika von Moldoványi de Goyeneche, Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Aufführung durch Berufs- und Laienbühnen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung und Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen. Das Recht der Aufführung ist rechtmäßig zu erwerben vom: All rights whatsoever in this play are strictly re

© 2010-2017 Pdf Pills Composition