Microsoft word - allsvenskan abc-principen _2_.doc

Principen för laguttagning är alltså att alla A-spelare skall få spela varje match. Med 26 sådana spelare kommer det att vara mycket ovanligt att samtliga kan spela så enstaka reserver kommer ändå att bli aktuella. Reserverna är de B-spelare som listas längst ner. Principen är då att försöka hålla lag IV och V oförändrade och vid vakanser högre upp ta reserver från reservlistan. Undantagsvis kan man behöva låna spelare från lag IV eller V uppåt – beroende på reservtillgång. För att detta skall fungera krävs att lagledaren har kontakt med sina spelare inför varje match i mycket god tid. Lagen skall vara klara senast tisdag 12 dagar före match. Uppgiftsfördelning ”Coachen” ansvarar för samordning mellan lagen och har mandat att lösa akuta tvister vid kris. • Skickar alla inbjudningar till motståndare. Resp lagledare får kopia. • Förbereder hemmaarrangemang och fördelar ansvaret för dessa samt fixar diverse praktiska åtgärder i sammanhanget (nycklar etc) • Medverkar i reseplanering vid behov – när det inte bara är enkla bilresor • Får inbjudningar från motståndarlag och skall då omgående ringa och bekräfta att den kommit samt acceptera tiden – om den är OK. Reseplanering skall då vara gjord. • Skall få accepterande svar från motståndare när vi spelar hemma. Detta glömmer lagen ofta bort. Då skall vår lagledare ringa och kolla så allt är OK. Måndag före match. • Planera resan i god tid – med sikte på att vara framme 20-30 minuter före matchstart. Vid behov kan ”Admin” medverka i reseplanering. Han kan även alla körtider. • Vid hemmamatch, vara på plats senast 30 minuter i förväg – kolla sitt lag, hälsa motståndare välkommen, skriva matchlista. Fullständigt ifylld! • Taktisk genomgång, gärna tillsammans med övriga i laget. Hur skall uppställningen vara? Vilka spelar vit, svart etc. Variation inom reglernas gränser. • Efter match hemma: Tillsamman med övriga lag som spelar hemma, se till att resultaten blir inringda samt att dagen efter se till att matchlistor ordentligt ifyllda blir inskickade. UASS kopia till ”Coachen”. Vid bortamatch också kopian till ”Coachen”. • Lämna besked till lagledaren om medverkan eller inte senast 14 dagar före match. • Hålla överenskommen tid och plats vid bortamatch samt vara på plats minst 20 minuter i förväg vid hemmamatch. Den som inte accepterar 20-minutersregeln kommer att strykas som A-spelare. • Högst en gång per säsong förbereda arrangemang vid hemmamatch (max två timmar). • Högst en gång varannan säsong vara akutreserv (nyhet) • Acceptera att vid enstaka tillfällen spela i annat lag än ”det vanliga”. Planering inför den allsvenska säsongen 2006/2007 Säsongen 2005/2006 har UASS tillämpat ett system där vi i förväg inventerat vilka som ville vara med och spela i allsvenska serien. Man fick i förväg meddela om man ville vara Spelar alla matcher, har också vissa skyldigheter Reserv, spelar vid behov, få skyldigheter Inte intresserad av att spela allsvenska matcher Systemet har fungerat mycket bra. A-spelarna har visat att de menar allvar med sitt allsvenska intresse och i stort sett även uppfyllt sina skyldigheter. B-spelare har anlitats i mycket liten utsträckning, C-spelare inte alls. Sällskapet har inte haft svårt att fylla lagen, ingen w.o har lämnats. Erfarenheterna gör att vi vill fortsätta med systemet och även göra några förtydliganden av de regler som gäller, för att det skall fungera ännu bättre. Vi kallar nu A-spelare för Ordinarie allsvensk spelare Som ordinarie allsvensk spelare har man följande rättighet Som ordinarie allsvensk spelare blir man uttagen till spel varje allsvensk omgång. Undantag 1: Om laget man normalt spelar i har frirond pga färre än åtta lag i gruppen. Undantag 2: Högst en gång varannan säsong kan man bli akutreserv – se nedan. Som ordinarie allsvensk spelare har man följande skyldigheter • I början av oktober notera spelschemat och boka in matcherna i almanackan. • Spela varje allsvensk match under säsongen. Enstaka återbud är OK om de meddelas lagledaren så snart man känner till att man har förhinder. • Lämna besked till lagledaren om medverkan eller inte senast 14 dagar före match. • Hålla överenskommen tid och plats vid bortamatch samt vara på plats minst 20 • Högst en gång per säsong förbereda arrangemang vid hemmamatch (max två timmar). • Högst en gång varannan säsong vara akutreserv. Då finns man på plats 20 minuter före match. Vid sent återbud från någon spelare, spelar man matchen. Om det inte blir något återbud sköter man kaffebryggning mm under ett hemmaarrangemang. • Acceptera att vid enstaka tillfällen spela i annat lag än ”det vanliga”. Som allsvensk reservspelare kan man vara med om det fattas spelare. Man har endast en skyldighet som reserv: Hålla överenskommen tid och plats vid bortamatch samt vara på plats minst 20 minuter i förväg vid hemmamatch. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Jag har läst ovanstående villkor och säsongen 2006/07 är jag

Source: http://uppsalaschack.frazze.se/Lag/Allsvenskan%20ABC-principen%20_2006_.pdf

orbitlifescience.com

NUTRA & WEIGHT MANAGEMENT • Benfotiamine 100 Mg, Vit. B6 Mg, Mecobalamin 1000 Mcg, Inositol 100 Mg Ala 100 Mg Capsules• Calcium Citrate + Magnesium Hydroxide + Zinc Sulphate + Vit.D3• Cholustrum + Milk Calcium ( Chewable Tablets)• Ferous Ascorbate Suspension With Folic Acid 30Mg+500Mcg• Ferous Ascorbate +Folic Acid+Zinc Sulphate Tablet 100+1500Mcg+61.8Mg• Ferous Ascorbate D

rus-riks.se

RUS Nyhetsbrev Inledare – Våld mot barn Nr 4 – Oktober 2006 enda år på 2000-talet dör inte mindre än 53 000 barn avvåld runt om i världen. Det är våld i vardagen, i skolan och i hemmet. 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar utsätts under ett år för våld- I det här numret täkter eller andra former av sexuellt våld. De allra yngsta löper störst

© 2010-2017 Pdf Pills Composition