Pharma-online.org

Sildenafil CitrateGenerieke Viagra® is identiek aan Viagra en bevat dezelfde hoeveelheid van dezelfde werkzame stoffen. De werking van Generieke Viagra is dus volledig analoog aan de werking van Pfizer Viagra®. Ook bij Generieke Viagra kunnen dus dezelfde nevenwerkingen optreden zoals lichte hoofdpijn of blozingen van het gelaat. Het is een fabeltje dat de producent van Generieke Viagra deze bijwerkingen heeft kunnen verminderen. Generieke Viagra is een exacte goedkope kopie van de internationaal gepatenteerde Pfizer Viagra pil.
Lees de hele bijsluiter aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker In deze bijsluiter:Wat is Generieke Viagra en waarvoor wordt het gebruikt?Wat u moet weten voordat u Generieke Viagra inneemt.
Hoe wordt Generieke Viagra ingenomen?Mogelijke bijwerkingenHoe bewaart u Generieke Viagra?Aanvullende informatieWAT IS Generieke Viagra EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?Generieke Viagra behoort tot de groep tabletten onder de naam "fosfodiësterase-type 5-remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met Generieke Viagra alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. Generieke Viagra dient niet door vrouwen te worden gebruikt. Generieke Viagra wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U Generieke Viagra INNEEMTNeem Generieke Viagra niet in Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of ("pijn op de borst") gegeven. Generieke Viagra kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van Generieke Viagra.
Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION)Wees extra voorzichtig met Generieke ViagraVertel uw arts Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.
Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Generieke Viagra en neem direct contact op met uw arts. U dient Generieke Viagra niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.
Speciale voorzorgen voor kinderenGenerieke Viagra mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.
Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemenU dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.
Speciale voorzorgen in combinatie met andere geneesmiddelenVertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Generieke Viagra tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u Generieke Viagra gebruikt heeft. Gebruik Generieke Viagra niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. Generieke Viagra kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of ("pijn op de borst"). U mag GEEN Generieke Viagra nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Generieke Viagra.
Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Generieke Viagra met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Generieke Viagra. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Generieke Viagra begint. Mogelijk zal uw arts u een startdosering van 25 mg Generieke Viagra voorschrijven.
Gebruik van Generieke Viagra met voedsel en drankWanneer Generieke Viagra met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat Generieke Viagra gaat werken.
Zwangerschap en borstvoedingGenerieke Viagra is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machinesGenerieke Viagra kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Generieke Viagra reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Generieke ViagraAls uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Generieke Viagra inneemt.
HOE WORDT Generieke Viagra INGENOMEN?U neemt Generieke Viagra ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking van Generieke Viagra te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Generieke Viagra helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Generieke Viagra gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Generieke Viagra begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Generieke Viagra inneemt.
Wanneer Generieke Viagra u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.
Neem Generieke Viagra niet meer dan éénmaal per dag.
Wat u moet doen als u meer van Generieke Viagra heeft ingenomen dan u zou mogen: Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.
Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.
MOGELIJKE BIJWERKINGENZoals alle geneesmiddelen kan Generieke Viagra bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als Generieke Viagra vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.
HOE BEWAART U Generieke Viagra?Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30 graden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik Generieke Viagra niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
AANVULLENDE INFORMATIEWat bevat Generieke Viagra De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 100 mg sildenafil.
De andere bestanddelen zijn:Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat.
Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132).
Hoe ziet Generieke Viagra er uit en de inhoud van de verpakkingGenerieke Viagra filmomhulde tabletten zijn groen en/of blauw en hebben een afgeronde diamantvorm.

Source: http://www.pharma-online.org/media/download/Bijsluiter%20Generieke%20Viagra.pdf

tpbin.com2

Ellero-Simatos et al. Genome Medicine 2012, 4:94http://genomemedicine.com/content/4/11/94Assessing the metabolic effects of prednisolonein healthy volunteers using urine metabolicprofilingSandrine Ellero-Simatos1,2,3*, Ewa Szymańska2,4, Ton Rullmann3,5, Wim HA Dokter3,6, Raymond Ramaker1,2,Ruud Berger2,7, Thijs MP van Iersel8,9, Age K Smilde2,4, Thomas Hankemeier1,2 and Wynand Alkema3,10Backgr

Microsoft word - sbs insight dose of reality 22 5 07.doc

SBS INSIGHT ARCHIVES - May 22, 2007 DOSE OF REALITY There are now more people being treated for attention deficit hyperactivity disorder than ever before. In 10 years the number of Australians taking medication for ADHD has doubled. Recently the biggest increase has been in adults and girls. Some are worried the condition is being over diagnosed and that the medication is potentia

© 2010-2017 Pdf Pills Composition