Microsoft word - isi nieuwe influenza a _h1n1_ algemene informatie 08-2009.doc


Nieuw Influenza Virus (voorheen Mexicaanse griep)
Deze algemene informatiebrief wordt aan u als ouder/verzorger van een kind meegegeven,
om geïnformeerd te zijn over het nieuwe influenza virus en de ziekteverschijnselen die hierbij
horen.

Wat is Nieuwe Influenza A (H1N1)?
Nieuwe Influenza A (H1N1) (voorheen Mexicaanse griep of varkensgriep) is griep die
veroorzaakt wordt door een nieuw griepvirus dat anders is dan al bekende menselijke
griepvirussen. Het virus is in staat om zich van mens op mens te verspreiden.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in juni 2009 verklaard dat de wereldwijde
verspreiding van Nieuwe Influenza A (H1N1) een grieppandemie is. Een grieppandemie
komt ongeveer eens in de 10 tot 50 jaar voor. Het probleem bij een pandemie is dat nog
niemand weerstand heeft tegen het nieuwe griepvirus. Daarom verwachten deskundigen dat
naar schatting een op de drie tot vijf mensen in Nederland de griep zullen krijgen in een
relatief korte tijd.
Wat zijn de ziekteverschijnselen?
Meestal begint de ziekte plotseling zoals bij gewone griep. Ziekteverschijnselen zijn hoesten,
hoofdpijn, keelpijn, koorts, koude rillingen, spierpijn en moeheid. Deze verschijnselen duren
enkele dagen tot een week, waarbij de hoestklachten langere tijd kunnen aanhouden. Na
deze griep kan het enkele weken duren voordat iemand zich weer helemaal fit voelt. Niet
iedereen wordt na een besmetting ziek. Als er ziekteverschijnselen optreden, gebeurt dat
meestal tot maximaal 7 dagen na de besmetting.

Hoe kun je het oplopen en hoe kun je anderen besmetten?
Griepvirussen worden verspreid door praten, hoesten of niezen. Verspreiding gebeurt vooral
in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht wordt geventileerd, bijvoorbeeld
in een trein of bus, een school of kindercentrum of een uitgaanscentrum. Ook wordt het virus
overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop en speelgoed. Griep is
besmettelijk vanaf het begin van de ziekteverschijnselen tot 7 dagen erna of tot iemand geen
klachten meer heeft.
Wie kan ziek worden van Nieuwe Influenza A (H1N1) en wie loopt extra risico?
Iedereen kan deze griep krijgen. Als u Nieuwe Influenza A (H1N1) heeft gehad, kunt u deze
griep niet opnieuw oplopen. Dit komt doordat het lichaam tijdens de ziekte afweerstoffen
opbouwt die ervoor zorgen dat je de ziekte niet meer kunt krijgen. Dit zou wel kunnen als het
virus ingrijpend verandert, maar daar zijn op dit moment nog geen aanwijzingen voor.
Het lijkt erop dat mensen met een hoog risico op de jaarlijkse griep (zoals ouderen, mensen
met hart- en longaandoeningen, nierziekten of diabetes) ook een verhoogd risico hebben op
een ernstig verloop van Nieuwe Influenza A (H1N1). Ook zwangere vrouwen in de laatste 3
maanden van hun zwangerschap, kinderen jonger dan 2 jaar en mensen met
afweerstoornissen hebben een verhoogd risico op complicaties zoals een longontsteking als
zij deze griep doormaken.
Welke maatregelen kun je nemen om Nieuwe Influenza A (H1N1) te voorkomen?
U kunt nooit helemaal voorkomen dat u besmet raakt. Wel kunt u de kans op besmetting
verkleinen. Het griepvirus verspreidt zich vooral via de lucht door hoesten, niezen of praten.
U kunt besmet worden door het virus in te ademen en via uw handen:
Vermijd contact met mensen die griep hebben. Moet u in de directe omgeving van een grieppatiënt zijn? Doe dat dan zo kort mogelijk en was na het bezoek uw handen. • Was vaak uw handen met water en zeep. Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt of iemand een hand geeft. Was daarom regelmatig uw handen. Droog uw handen met een papieren handdoekje of een keukenrol. Gooi het papier daarna meteen in de vuilnisbak. Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan. Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt of iemand een hand geeft. Via uw handen kan het virus in uw ogen, neus of mond komen. Gebruik zakdoekjes tijdens het hoesten of niezen. Gebruik een zakdoekje of een ander papiertje om in te hoesten of te niezen. Gooi het papiertje daarna meteen in de vuilnisbak. Leer kinderen dit ook te doen. Maak harde oppervlakken en voorwerpen zoals keukenapparatuur en deurklinken regelmatig schoon. Doe dit met een normaal schoonmaakproduct.
Is Nieuwe Influenza A (H1N1) te behandelen?
Over het algemeen is behandeling niet nodig. De ziekte geneest meestal zonder medicijnen.
Wel kan door griep een longontsteking ontstaan met ernstige ademhalingsproblemen. In dat
geval kunnen medicijnen worden voorgeschreven. Raadpleeg de huisarts (telefonisch) als de
koorts langer duurt dan 5 dagen, als de koorts terugkomt na te zijn weggeweest of als er
kortademigheid optreedt. Ook als u tot een risicogroep behoort en griep krijgt, moet u de
huisarts bellen zodat die kan bepalen of u in aanmerking komt voor een antiviraal middel.
Antivirale middelen tegen griep, zoals Tamiflu en Relenza, zijn medicijnen die de ziekteduur
van griep kunnen verkorten. Ook zorgen deze middelen ervoor dat patiënten minder
besmettelijk voor hun omgeving worden. Uiteindelijk krijgen er dan minder mensen griep.
Deze medicijnen zijn alleen op voorschrift van een arts verkrijgbaar.
Kan iemand met Nieuwe Influenza A (H1N1) naar kindercentrum, school of werk?
Griep is besmettelijk vanaf het begin van de ziekteverschijnselen tot 7 dagen erna of tot
iemand geen klachten meer heeft. Dus wanneer iemand zich weer goed voelt en/of
maximaal 7 dagen na de eerste ziektedag, mag deze gewoon weer naar crèche, dagverblijf,
peuterspeelzaal, school of werk
GGD
Voor meer informatie over nieuwe influenza A (H1N1) verwijzen wij u naar de website van
het RIVM: www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza
Blijven er bij u nog vragen over na het doorlezen van deze folder dan kunt u tijdens
kantooruren bellen met het team Infectieziekten van de GGD IJsselland te Zwolle.
Het telefoonnummer is: 038 – 4281 429 Of kijk op onze internetsite: www.ggdijsselland.nl

Source: http://www.obs-ijsselhof.nl/images_content/3nieuwsbrief/getdocument.pdf?PHPSESSID=7068340a0ed74670c85251a36eb77911

Abg_

DERMAL FILLER PRODUCT COMPARISON Manufacturer Product(s) Description Physician Regulatory Status Component ABR-Development Tricalcium phosphate suspended in hyaluron-12 mg/ml; for medium wrinkles and lip contour. 18 mg/ml; for deep wrinkles and volume. 27 mgl/ml; for volume augmentation andfacial contouring. Purified, medical grade polydimethylsiloxane Laboratories, Inc

Microsoft word - soma-information.doc

In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Pöchlarn bietet der Verein Stadt-Mobil an jedem Samstag, um 9:30 Uhr , bis auf weiteres, eine Fahrt zu einem SOMA-Markt an. Ein Einkauf in Höhe von maximal € 30,-- pro Fahrt ist möglich. Der dafür notwendige SOMA-Einkaufspass kann bei der Stadtgemeinde Pöchlarn beantragt werden. Was sind SOMA Märkte? (Quelle: www.samnoe.at) Di

© 2010-2017 Pdf Pills Composition