2672. rl med.thoracoscopie ¥1.3

S A M E N V A T T I N G
PATHOGENESE, ETIOLOGIE, PATHOFYSIOLOGIE EN EPIDEMIOLOGIE
Conclusies op grond van literatuuronderzoek • Sigarettenrook verhoogt de kans op het ontstaan van primaire spontane pneumothorax (SP).
• Stoppen met roken vermindert de kans op recidief primaire SP. (niveau 3)• Primaire SP komt vaker voor in clusters. (niveau 2)• Primaire SP komt vaker voor na extreme drukverschillen, zoals bij duiken en vliegen. (niveau 3)• De voorkeursleeftijd voor primaire SP is 15-40 jaar. (niveau 3)• Er bestaat een erfelijke predispositie voor een deel van de patiënten met een primaire SP.
• Primaire-SP-patiënten zijn vaak lang, licht en dun. (niveau 3)• Primaire-SP-patiënten hebben vaak ‘emphysema-like changes’ (emfyseemachtige afwijkingen, • Er bestaat geen bewijs voor een relatie tussen ELC en recidief primaire SP. (niveau 3)• Mechanismen bij het ontstaan van de primaire SP zijn bronchiolitis en air-trapping. (niveau 3) AANBEVELING
Patiënten met een primaire SP moet worden geadviseerd om te stoppen met roken. (niveau 3)
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, 2002 NB. Daar waar hij/hem/zijn staat, kan ook zij/haar/haar worden gelezen.
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose DIAGNOSTIEK VAN DE SPONTANE PNEUMOTHORAX
Conclusies op grond van literatuuronderzoek• Bij de diagnostiek van een primaire SP kan men volstaan met anamnese, lichamelijk onderzoek en een staande inspiratie-X-thorax. (niveau 2) • Bij de diagnostiek van een primaire SP is er geen verschil in sensitiviteit tussen de expiratie- X-thorax en de inspiratie-X-thorax. (niveau 2) • Bij de diagnostiek van een primaire SP kan meestal worden volstaan met een posterior-anterior- X-thorax en heeft een laterale X-thorax relatief weinig aanvullende waarde. (niveau 3) • Bij de diagnostiek van een primaire SP is het verrichten van een CT-thorax zelden geïndiceerd.
• Bij de diagnostiek van een primaire SP heeft echografie geen plaats. (niveau 4) AANBEVELING
Bij patiënten bij wie verdenking bestaat dat zij een primaire SP hebben, dient naast uitvoering
van anamnese en lichamelijk onderzoek een staande inspiratie-posterior-anterior-X-thorax te
worden gemaakt. (niveau 3)
BEHANDELING VAN DE SPONTANE PNEUMOTHORAX
Conclusies op grond van literatuuronderzoek• Zuigdrainage met een pleuradrain is even effectief als een pleuradrain op waterslot in het doen ontplooien van de gecollabeerde long. (niveau 3) • Aspiratie of drainage met een pleuradrain met een Heimlich-ventiel is even effectief als zuig- • Pleurodese met poedertalk of tetracycline is effectiever ter voorkoming van een recidief pneumo- thorax dan pleuradrainage alleen. (niveau 1) • VATS is kosteneffectiever dan conservatieve behandeling (observatie, bedrust, drainage), waarbij de kosten van wachttijden buiten beschouwing worden gelaten. (niveau 3) • VATS is even effectief als conventionele chirurgie. (niveau 2)• VATS laat een voorspoedig postoperatief beloop zien met een vlotter herstel dan na thoraco- Er zijn geen uitspraken mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek over onder andere:• de relatie van de grootte van de pneumothorax en de keuze van behandeling;• het moment van eventuele invasieve behandeling;• de betekenis van bedrust in de behandeling van primaire SP;• de diameter van de drain, de duur van de drainage en het al dan niet afklemmen van de drain;• de zuigkracht bij zuigdrainage;• de betekenis van leefregels na het doormaken van een primaire SP (o.a. duiken en vliegen).
AANBEVELINGEN
Indien invasieve behandeling van de SP gewenst is, kan dit gebeuren lucht uit de pleuraholte,
door het aanbrengen van een pleuradrain met Heimlich-ventiel of door het inbrengen van een
pleuradrain op waterslot of met zuigdrainage. (niveau 2)
De verschillende vormen van pleurodese dienen met de patiënt te worden besproken. (niveau 4) Indien besloten wordt tot chirurgische behandeling, verdient benadering via VATS de voorkeurboven conventionele chirurgie. (niveau 2) Productie: Van Zuiden Communications B.V., Postbus 2122, 2400 CC Alphen aan den Rijn

Source: http://www.nvalt.nl/uploads/kK/1g/kK1gx8eluo-ng7J35hsO3Q/Samenvattingskaart-Primaire-Spontane-Pneumothorax.pdf

Trends_final_010327.pdf

Technological Landscapes for Tomorrow’s Cultural Economy (DIGICULT) Definitions - trends - hypotheses Salzburg Research Forschungsgesellschaft m.b.H. Forschungsbereich Informationsgesellschaft Jakob-Haringer-Straße 5/III, A-5020 Salzburgtel. +43-662-2288-303; fax: +43-662-2288-222D I G I C U L T – D e f i n i t i o n s , t r e n d s , h y p o t h e s e s INTRODUCTION

Sumario

SUMARIO PALABRAS INTRODUCCIÓN: POLÍTICA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN: CRÍTICA DE LA RAZÓN POLÍTICA DE E. DUSSEL por Eduardo Mendieta (San Francisco University) PRIMERA PARTE DE LA ÉTICA A LA POLÍTICA CAPÍTULO I : SEIS TESIS PARA UNA FILOSOFÍA POLÍTICA CRÍTICA CAPÍTULO II : PRINCIPIOS, MEDIACIONES Y EL "BIEN" COMO CAPÍTULO III :ALGUNAS REFLEXIONES SO

© 2010-2017 Pdf Pills Composition