Microsoft word - victoza_final_20100922.docx

Ny studie visar att patienter med typ 2-diabetes upplever en ökad behandlingstillfredsställelse med Victoza®, trots att behandlingen ges i injektionsform Stockholm, Sverige. En 26-veckorsstudie på patienter som behandlats med Victoza och Januvia visar att patienter är mer nöjda med Victoza – som injiceras – jämfört med Januvia, som är en tablettbehandling. Uppfattningen att personer med diabetes skulle föredra tabletter framför injektioner, kan därför ifrågasättas. Studien presenteras idag på European Association for the Study of Diabetes (EASD) i Stockholm. Patienterna upplevde att Victoza ger en ökad behandlingstillfredsställelse jämfört med Januvia, trots att Victoza är en injektionsbehandling. Studien är baserad på patienternas svar på frågor om sin behandling, en så kallad patient reported outcomes study. Studien visar också att de patienter som behandlats med metformin och Victoza fått en bättre sänkning av sitt glukosvärde, HbA1c ,och större vikt- nedgång än patienter som behandlats med metformin och Januvia. ”En del läkare är ovilliga att behandla typ 2-diabetes med injicerbara läkemedel eftersom man upplever dem som mer komplicerade och mindre önskvärda än tablettbehandling. Studien visar dock att patienterna föredrar att behandlas med en daglig Victoza injektion framför tabletter eftersom det ger bättre effekt på glukosvärdet och underlättar viktnedgång”, säger professor och prövare Melanie Davies vid University Hospitals of Leicester. ./.
Novo Nordisk A/S

Om studien
• En 26 veckors, randomiserad, öppen, aktivt jämförande studie med parallella grupper, som inkluderar 665 patienter med typ 2-diabetes. Patienter med värden mellan 7.5 and 10.0% behandlades med ≥1500 mg metformin och Victoza 1.8 mg, Victoza® 1.2 mg eller Januvia 100 mg. • Upplevelsen av hur nöjd patienten var med behandlingen (TS), mätt med formuläret Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire är betydligt högre med Victoza 1.8 mg (4.35) än med Januvia (2.96) • Patienter var betydligt mer tillfredsställd med behandlingen med Victoza 1.8 mg o I förhållande till deras ’nuvarande behandling’ (skillnad = 0.35; o Om de skulle ’rekommendera’ Victoza/Januvia (skillnad = 0.41; o Om de skulle ’fortsätta’ med Vicoza/Januvia efter studien avslutats • Patienterna upplevde hyperglykemi betydligt mer sällan med Victoza 1.8 mg än med Januvia (skillnad = -0.88; P<0.0001) • Victoza gav bättre blodsockerkontroll än Januvia o HbA1c-reduktion: 1.50%, 1.24% and 0.90% för Victoza 1.8 mg, 1.2 mg respektive Januvia, p<0.0001 för båda doserna Victoza jämfört med Januvia. o Andelen patienter som nådde blodsockervärde HbA1c <7%: 54.6%,
Novo Nordisk A/S

Patienterna i de båda grupperna med Victoza tappade dessutom mer i vikt än gruppen som behandlades med Januvia (cirka 3 kg vs. cirka 1 kg; p<0.0001) Hypoglyemi var ovanligt i studien och nivån var likvärdig för alla behandlings-grupper (cirka 5 %) Illamående var vanligare för de som behandlades med Victoza (27% av patienterna på 1.8 mg; 21% av patienterna på 1.2 mg) än med Januvia (5%). Illamåendet var dock övergående hos de flesta patienterna. Om Victoza®
Victoza (liraglutid) är den första och enda human GLP-1 (glukagonlik peptid-1) analogen med 97 % sekvenshomologi med humant GLP-1. Victoza verkar genom att stimulera betacellerna till att frisätta insulin enbart när blodsocker-nivåerna är höga. På grund av den glukosberoende verkningsmekanismen förknippas Victoza med en låg risk för hypoglykemi. Behandling med Victoza är också förknippat med att magsäckstömningen blir långsammare, vilket ofta leder till viktminskning. Victoza godkändes i juni 2009 av Europakommissionen i samtliga 27 med-lemsstater. I januari 2010 godkändes Victoza i USA som ett komplement till kost och motion för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2- diabetes. Från juni 2010 har tillsynsmyndigheterna i Japan, Brasilien, Kanada, och 16 andra länder i världen också godkänt läkemedlet. Victoza har redan lanserats i USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Japan, Indien, Kanada och Danmark och ytterligare 11 andra europeiska länder och kommer att finnas tillgänglig på flera marknader under 2010. En godkännandeansökan i Kina gjordes i augusti 2009. Om Novo Nordisk
Med huvudkontor i Danmark är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med
87 års innovation och ledarskap inom diabetesvård. Företaget har också en
ledande position inom vård av hemofili, tillväxthormonsbehandling och hormon-
behandling. För mer information, gå in på novonordisk.com

Novo Nordisk A/S

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Jensen, Novo Nordisk Scandinavia AB, Telefon: 040 38 89 37, 0706-38 89 37 [email protected] För frågor om diabetes, kontakta docent Johan Jendle via Sara Jensen, 0706-38 89 37 Victoza® is a registered trademark of Novo Nordisk A/S Januvia® is a registered trademark of Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc.
Novo Nordisk A/S

Source: http://www.novonordisk.se/Images/JNYW/pressmeddelande/pressmedd_victoza_final_20100922.pdf

Der einfluss der pharmazeutischen industrie in der medizin

Der Einfluss der pharmazeutischen Industrie in der Medizin Jelinek G1 and Neate S: The influence of the pharmaceutical industry in medicine. Journal of Law and Medicine, Volume 17, Number 2, October 2009, 216.2 Pharmazeutische Unternehmen sind dafür bekannt zu den profitabelsten Unternehmen der Welt zu gehören. Die Akten von Rechtsfäl en sowie veröffentlichte Forschungser­gebnisse ge

© 2010-2017 Pdf Pills Composition