Nye resultater viser, at patienter opnår større tilfredshed med liraglutid end med exenatid

Nye resultater viser, at patienter opnår større tilfredshed med liraglutid end med exenatid Montreal, Canada – Nye data fra LEAD™ 6-studiet om patienters behandlings- tilfredshed, som blev fremlagt i dag på IDF’s 20. internationale diabeteskongres (International Diabetes Federation), viser, at patienternes tilfredshed med behandlingen generelt er større med liraglutid (Victoza®) end med exenatid (Byetta®).1 Blandt de 379 patienter, der gennemførte spørgeundersøgelsen Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaires (DTSQ) i forbindelse med LEAD™ 6- studiet, oplevede de, der fik liraglutid, færre tilfælde af hypoglykæmi (unormalt lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (unormalt højt blodsukker) end dem, der blev behandlet med exenatid.1 “Studiet viser, at liraglutid i sammenligning med exenatid er forbundet med mindre kvalme, færre oplevelser af hypoglykæmi og helt klart større patient- tilfredshed,” sagde dr. Wolfgang Schmidt, professor og leder af medicinsk afdeling på St. Josef-Hospital, Tyskland, og en af de forsøgsansvarlige læger i studiet. “Patienternes egne indberetninger om behandlingsresultater spiller en vigtig rolle i forlængelse af studiets virkningsdata. Hvis en patient er tilfreds med sin behandling, er han eller hun meget mere tilbøjelig til at fastholde behandlingen på længere sigt, og det er nødvendigt ved type 2-diabetes,” fastslog dr. Schmidt. Behandlingstilfredsheden blev også vurderet i en åben forlængelse af LEAD™ 6-studiet, hvor patienterne enten skiftede fra exenatid til liraglutid eller fortsatte med liraglutid i yderligere 14 uger. Disse resultater viser, at et skift fra exenatid til liraglutid medfører en yderligere forbedret patienttilfredshed,
Novo Nordisk A/S

dokumenteret ved den større stigning i DTSQs-scorerne for patienter, der skiftede behandling, i forhold til dem, der fortsatte med liraglutid i uge 26–40. Andre vigtige liraglutid-data på IDF-kongressen
Der blev på IDF-kongressen desuden fremlagt to separate metaanalyser af alle seks LEAD™ (Liraglutide Effect and Action in Diabetes) studier: 1) Den positive effekt af liraglutid på lipidprofilen hos patienter med type 2- diabetes2 og 2) liraglutids evne til at reducere såvel HbA1c som vægt uden at fremkalde hypoglykæmi i forhold til de andre aktive sammenligningspræparater i LEAD™ programmet, herunder exenatid, glimepirid, rosiglitazon og insulin glargin3. Metaanalyserne omfattede hver især 3.967 mennesker med type 2-diabetes. I lipid-metaanalysen blev total-kolesterol, LDL-kolesterol, frie fedtsyrer og triglycerider alle statistisk signifikant reduceret i forhold til udgangspunktet ved behandling med liraglutid i behandlingsperioden på 26 uger. Endvidere blev total-kolesterol og LDL-kolesterol signifikant reduceret ved behandling med liraglutid sammenlignet med rosiglitazon, glimepirid eller insulin glargin.2 I metaanalysen, der vurderede virkning i forhold til det kombinerede behandlingsmål HbA1c og vægt uden hypoglykæmi, var der flere patienter i gruppen, der fik liraglutid, som opnåede et HbA1c<7,0% uden vægtstigning eller hypoglykæmi, end blandt patienter, der blev behandlet med sammenligningspræparaterne. Patienterne var mere tilbøjelige til at nå behandlingsmålene uden hypoglykæmi ved behandling med liraglutid.3 LEAD™ 6-studiet, forsøgsforlængelse og tilrettelæggelse af subanalyse
LEAD™ 6 var tilrettelagt som et 26-ugers åbent forsøg med deltagelse af 464 patienter med type 2-diabetes og HbA1c-niveauer på 7–11%, som blev randomiseret til behandling med liraglutid én gang dagligt eller exenatid to gange dagligt på baggrund af behandling med metformin ± sulfonylurinstof. Resultater fra dette direkte sammenligningsstudie er tidligere publiceret i The Lancet4. I forsøgsforlængelsen af LEAD™ 6-studiet skiftede patienterne enten fra exenatid til liraglutid eller fortsatte behandling med liraglutid i en periode på 14 uger. Alle 389 patienter, der gennemførte det randomiserede forsøg, fortsatte i I analysen af de patientrapporterede resultater blev behandlingstilfredsheden blandt en undergruppe på 379 patienter vurderet ved hjælp af to udgaver af Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire: status (DTSQs) ved studiets begyndelse og i uge 26, og ændring (DTSQc) i uge 26. Patienterne havde en højere generel behandlingstilfredshed med liraglutid end med exenatid, og
Novo Nordisk A/S

specifikt oplevede de færre tilfælde af hyperglykæmi og hypoglykæmi ved behandling med liraglutid end med exenatid.1 I 14-ugers forlængelsen besvarede 313 patienter DTSQs i uge 34 og 40 og DTSQc i uge 34. Disse resultater viste, at skiftet fra exenatid til liraglutid yderligere forbedrer patienttilfredsheden, dokumenteret ved den større stigning i behandlingstilfredshedsscoren blandt patienter, der havde skiftet behandling, sammenlignet med dem, der fortsatte med liraglutid i ugerne 26–40.1 Om Victoza®
Victoza® er en human GLP-1-analog (glukagonlignende peptid-1), der er udviklet til behandling af type 2-diabetes. Victoza® sænker blodsukkeret ved at stimulere frigivelsen af insulin, når blodsukkerniveauet bliver for højt, og ved at forsinke tømningen af mavesækken. Victoza® reducerer desuden vægt og kropsfedtmasse ved hjælp af en række mekanismer, som bl.a. omfatter nedsat sultfornemmelse og lavere energiindtag. Den 30. juni 2009 udstedte Europa-Kommissionen markedsføringstilladelse i samtlige 27 EU-medlemslande for Victoza®, som allerede er på markedet i Tyskland, Storbritannien og Danmark. Ifølge tilladelsen er Victoza® godkendt til behandling af voksne med type 2-diabetes mellitus med det formål at opnå glykæmisk kontrol, i kombination med: • metformin eller sulfonylurinstof til patienter med utilstrækkelig blodsukkerregulering trods behandling med den maksimalt tålte dosis metformin eller sulfonylurinstof som monoterapi • metformin og sulfonylurinstof eller metformin og et thiazolidinedion- præparat til patienter med utilstrækkelig blodsukkerregulering trods kombinationsterapi med to stoffer. Yderligere oplysninger om Victoza® kan findes på novonordisk.com/Victoza-PressRoom. Yderligere information:

Novo Nordisk A/S

Referencer
1 Christiansen et al. Improved patient-reported outcomes following treatment for type 2 diabetes with liraglutide compared with exenatide, in addition to metformin, sulphonylurea or both, 20th World Diabetes Congress 18–22 Oct 2009, Montreal, CAN; Abstract P-1403 2 Plutzky et al. Reductions in lipids and CV risk markers in T2D patients treated with liraglutide: a meta-analysis. 20th World Diabetes Congress 18–22 Oct 2009, Montreal, CAN; Abstract O-0542 3 Zinman et al. Impact of liraglutide on reaching target HbA1C without weight gain or hypoglycaemia, versus other T2D therapies. 20th World Diabetes Congress 18–22 Oct 2009, 4 Buse J et al. A switch from twice-daily exenatide to once-daily liraglutide further improves glycaemic control in patients with type 2 diabetes on oral patients. Diabetologia 2009; 52 5 Buse J, Rosenstock J, Sesti G, Schmidt WE, Montanya E, Brett J, Zychma M, Blonde L for the LEAD 6 study group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 2009; 374 (9683): 39–47
Novo Nordisk A/S

Source: http://www.novonordisk.dk/media/PDF/Pressemeddelelser/PR091022_Victoza_IDF_DK.pdf

Microsoft word - edited winter_retreat_red_river_2012_registration_packet.doc

Winter Retreat 2012 – Red River Presbytery – January 14 –15 Registration is 2-part, both parts must be complete or you are NOT registered, both are due no later than Jan 4. 1) Payments are accepted on-line only and cost is $55 per person, 2) Registration forms must be filled out & turned in to St Matthew. Forms are available at St Matt info stations, or there is a link on the

Microsoft word - christine lee final essay

Soto/Sonnenschein Laboratory, Tufts University School of Medicine GNBCC Summer Internship July – August 2013 When Cheryl first sat us down and started to explain what the lab does and its scientific background, I have to admit most of it flew over my head as quickly as it came. There was one idea, however, that caught my attention: mutations do not cause cancer. I thought, well, there go

© 2010-2017 Pdf Pills Composition