Untitled

PTS PANELS TRIGLYSERIDITESTILIUSKAT (tuotteet 1716, 1717)

PTS PANELS-triglyseriditestiliuskat mahdollistavat triglyseridin mittaamisen verestä. Testi on
tarkoitettu sekä koti- että ammattikäyttöön.
YHTEENVETO
Triglyseridit ja kolesterolit ovat veressä kulkeutuvien rasvojen päätyypit. Korkean triglyseriditason
omaavan henkilön tulisi keskustella lääkärin kanssa. Triglyseriditaso voi nousta henkilöllä joka
sairastaa diabetesta tai munuais-, maksa- tai sydänsairauksia. Korkean triglyseriditason omaavalla
henkilöllä on myös suurempi riski sairastua sydänsairauksiin.
Triglyseridejä koskevat testitulokset tulkitsee terveydenhoitoalan ammattilainen huomioiden
samalla mm. kolesterolin ja HDL-kolesterolin, ruokavalion, liikunnan ja perinnölliset tekijät.
Testausta ennen on oltava syömättä ja juomatta 12 tuntia (vettä voi juoda). Triglyseridin taso
saattaa eri päivinä vaihdella huomattavasti. Myös ruokavaliolla on merkitystä.
Jokaisen testiliuskapakkauksen mukana tulee MEMo-chip, joka asetetaan huolellisesti
analysaattoriin ennen testin aloittamista. MEMo-chipissä on testin nimi, tarkistuskäyrä, erän
numero ja testiliuskan viimeinen käyttöpäivä. Tulokset näkyvät noin minuutin kuluttua siitä kun
verinäyte on otettu ja testiliuska asetettu analysaattoriin.
TESTIN PERIAATTEET
Triglyseriditestin tulos perustuu instrumentin tulkintaan testiliuskasta heijastuvasta valosta.
Liuskalla oleva veri muuttaa liuskan väriä: mitä tummempi väri, sitä korkeampi triglyseridilitaso.
Instrumentti tulkitsee tämän ja näyttää tuloksen.
PAKKAUKSEEN KUULUVAT
ƒ PTS PANELS-triglyseriditestiliuskat ƒ MEMo Chip (sisältää tiedot testiliuskasta) ƒ Ohjeet.
MUU TARVITTAVA MATERIAALI
ƒ CardioCheck tai BioScanner 2000-analysaattori ƒ Laadunvarmistusmateriaali ƒ Lansetteja sormenpäille ƒ Sterilisointipyyhkeitä ja / tai sideharsoa ƒ Pipetti verinäytteen ottamista varten
VARASTOINTI JA KÄSITTELY
ƒ Säilytä testiliuskapakkaus viileässä ja kuivassa paikassa huoneenlämmössä (20 - 30 oC). Nauhoja voi säilyttää myös jääkaapissa (2 - 8 oC), mutta ne tulee ottaa huoneenlämpöön ennen käyttöä. Ei saa pakastaa. ƒ Suojaa liuskat kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta. ƒ Älä poista ampulleissa olevia, kuivaavaa ainetta sisältäviä pusseja. ƒ Sulje ampulli aina korkilla heti kun olet ottanut testiliuskan käyttöösi. ƒ Käytä testiliuska välittömästi otettuasi sen ampullista. ƒ Säilytä MEMo Chip analysaattorissa tai alkuperäisten nauhojen kanssa. ƒ Säilytä testiliuskat alkuperäisissä ampulleissa. Älä sekoita nauhoja muiden nauhojen kanssa äläkä säilytä MEMo Chipiä testiliuska-ampullissa. ƒ Testinauhoja voi käyttää viimeiseen käyttöpäivään asti jos avattu ampulli suljetaan huolella HUOMIOITAVAA
ƒ Tuote on tarkoitettu potilaan omaan käyttöön in vitro diagnosoinnissa. ƒ PTS PANELS-testinauhoja voi käyttää vain CardioCheck- tai BioScanner-analysaattorissa. ƒ Varmista että MEMo Chipin ja testiliuskan erien numerot täsmäävät. Älä koskaan käytä eri eristä peräisin olevaa MEMo Chipiä ja testiliuskaa yhdessä. ƒ Vanhentuneita nauhoja ei saa testissä käyttää. Tarkista viimeinen käyttöpäivä ampullista. ƒ Veri tulee siirtää näytteenottoa varten testiliuskalle kerralla. Ellet saa kaikkea verta liuskalle kerralla, älä lisää verta samalle liuskalle vaan ota käyttämätön liuska ja uusi verinäyte. ƒ Heitä liuska pois käytön jälkeen. Tulos on luettava välittömästi. Älä koskaan käytä käytettyä ƒ Ei saa niellä.

NÄYTTEENOTTO
PTS PANELS-testiliuskat on suunniteltu tuoretta kapillaari- (sormenpää-) verta varten. Myös
tuoretta EDTA- tai hepariiniputkiin otettua laskimoverta voidaan käyttää. Saadaksesi sormenpäästä
tipan verta, toimi seuraavasti:
ƒ Käsivoiteiden käyttöä on syytä välttää ennen näytteenottoa. ƒ Kädet tulee pestä lämpimässä vedessä antibakteerisella saippualla ja huuhdella ja kuivata ƒ Jos pyyhit sormenpään alkoholilla, varmista että alkoholi kuivuu täysin ennen pistämistä. ƒ Käytä steriiliä, kertakäyttöistä lansettia verikokeen ottamiseen. ƒ Pyyhi ensimmäiset veripisarat puhtaalla sideharsolla. ƒ Paina sormenpäätä varovasti saadaksesi muutaman veritipan. ƒ Sormen liika painaminen voi vaikuttaa testitulokseen. ƒ Katso seuraavasta osiosta ohjeet kokeen jatkamisesta. ƒ Hävitä käytetyt tarvikkeet huolellisesti.
Varoitus: Käsittele ja hävitä kaikki veren kanssa kosketuksiin joutunut materiaali yleisten ohjeiden
mukaisesti.
TESTAUS
Tärkeää:
Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen testausta.
1. Aseta erän numeroa vastaava MEMo Chip paikalleen ja käynnistä analysaattori nappia painamalla. 2. Pidä kiinni siitä liuskan päästä jossa vaakasuorat viivat ovat. Aseta liuskan vastakkainen pää analysaattoriin. Työnnä liuska niin syvälle kuin se menee. 3. Kun näytössä näkyy APPLY SAMPLE , tipauta pipetillä 15 4. Tulos näkyy näytössä noin minuutin kuluttua. Hävitä liuska tämän jälkeen. ÄLÄ LISÄÄ verta * BioScanner 2000 analysaattoria käytettäessä MEMo Chipin tulee olla etikettipuoli ylöspäin. ** Jos veri siirretään liuskalle suoraan sormenpäästä voidaan testiliuska vaihtoehtoisesti työntää analysaattoriin 30 sekunniksi. Tämä on tehtävä VÄLITTÖMÄSTI sen jälkeen kun veri on asetettu liuskalle. Siirrä veritippa testiliuskan ikkunaan. Veritipan on täytettävä koko ikkuna. Aseta liuska laitteeseen. Tulos on luettavissa kahdeksan minuutin kuluttua. HUOMIOITAVAA
1. Ellei tulosta näy näytössä tarkista että:
ƒ Testiliuskassa on riittävästi verta niin että ikkuna peittyy. ƒ Analysaattori on päällä (ellei laite käynnisty, katso käyttöohjekirjasta ohjeet paristojen 2. Jos näytössä näkyy LOW, <_, HIGH, >_ tai jos epäilet tuloksen oikeellisuutta, tee testi 3. Katso käyttöohjekirjan Vianmääritys-kohdasta lisäohjeita. 4. Jos haluat varmistua testiliuskalla olevan veren määrän riittävyydestä, poista liuska testauksen jälkeen ja tarkista reaktioalueen kääntöpuoli. Alueen tulisi olla kauttaaltaan tasaisesti värittynyt. Ellei näin ole, heitä käytetty liuska pois ja toista testi. TESTITULOKSET
Tulokset näkyvät joko muodossa milligrammaa per desilitra (mg/dl) tai millimoolia per litra
(mmol/litra). Edellinen on käytössä USA:ssa ja jälkimmäinen useissa maissa eri puolilla maailmaa.
Laitteessa on valmiina USA:n asetukset. Niiden vaihto kansainvälisiin asetuksiin on selitetty
käyttöohjeissa.
LAADUNVARMISTUS
Laitteen käyttöohjeissa on ohjeet tarvittavista välineistä ja menettelytavoista. Testillä varmistetaan
laitteen toimivuus (analysaattori, liuskat ja MEMo Chip). Testi tulee tehdä jos tulokset ovat
kyseenalaisia tai kun laitoksen laadunvarmistusohjeistus sitä vaatii. Tee kontrollitesti ellet ole
tehnyt triglyseriditestiä viimeisen kuukauden aikana.
OLETUSARVOT
Veren triglyseriditaso vaihtelee ruoasta, aktiviteetin tasosta, terveydentilasta, mahdollisesta
lääkityksestä, stressistä tai mahdollisesti harjoitetusta liikunnasta riippuen. Terveydenhoidon
ammattilaisilta saa lisätietoja kullekin sopivista ”tavoitearvoista”.
Ne triglyseriditestit joiden tulokset sijoittuvat välille 1,70 mmol/l ja 4,52 mmol/l (150 mg/dl ja 400
mg/dl) tulee toistaa. Samoin tulisi toistaa testit joiden tulokset ovat alle 0,56 mmol/l (50mg/dl) tai yli
5.65 mmol/l (500 mg/dl). Lisäksi tulisi tehdä kaksi triglyseridimittausta eri kerroilla ennen
lääkitykseen liittyvien päätösten tekemistä. Lääkintään liittyviä päätöksiä ei tule koskaan tehdä
yksin, vaan keskustella asiasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.
Suositusarvot (US National Cholesterol Education Program, NCEP) ovat:
ƒ 1,70 – 2,25 mmol/l (150 –199 mg/dl) ƒ 2,26 – 5,64 mmol/l (200 – 499 mg/dl)
ASTEIKKO
Triglyseridiarvot sijoittuvat välille 0,56 – 5,65 mmol/l (50 - 500 mg/dl). Jos näytössä on teksti LOW
tai <_, triglyseridiarvo on alle 0,56 mmol/l (50 mg/dl). Mikäli tulos ylittää 5,65 mmol/l (500 mg/dl),
näytössä on teksti HIGH tai >. Jos näytössä on LOW, HIGH, < tai >, suorita testi uudelleen.

RAJOITUKSIA

1. NEONATAALI KÄYTTÖ: Testauksessa ei tule käyttää neonataalinäytteitä.
2. METABOLIITIT: Vähentävät aineet, kuten C-vitamiini (askorbiinihappo), saattavat vääristää
3. HEMATOKRIITIT: 30 % ja 50 % HCT välillä olevat hematokriitit eivät vaikuta tuloksiin. 50 % ylittävät hematokriittiarvot voivat virheellisesti alentaa triglyseridituloksia. Eräässä tutkimuksessa 55 %:nen HCT alensi tuloksia 15 %. 4. Max. 20 mg/dl bilirubiini ja virtsahappo eivät vaikuta tuloksiin. 5. LÄÄKKEET: Dopamiini ja methyldopa vääristävät testituloksia alaspäin. Statins gemfibrozil ja simvastatin eivät vaikuta tuloksiin, kuten eivät myöskään setominofeeni, ibuprofeiini ja salisylaatti. 6. Verinäytteen joutuminen kosketuksiin kosmetiikan tai käsivoiteiden (näistä useimmat sisältävät glyserolia) kanssa voi vääristää tuloksia ylöspäin.
TOIMINTAOMINAISUUDET
1. TARKKUUS: Terveydenhoidon ammattilaiset mittasivat triglyseridiarvot 111 henkilön tuoreista kapillaariverinäytteistä. Tulokset osoittavat että triglyseriditestiliuskat korreloivat hyvin laboratoriossa käytössä olleen menetelmän kanssa. PTS PANELS-triglyseriditestiliuskat ja vertailumenetelmä: Potilasmäärä = 111 Triglyseridipitoisuus: 66 –481 mg/dl Slope = 0,96 y-intercept = 2,8 r = 0,97 2. TARKKUUS: 20:ssa veren triglyseriditestissä saatiin seuraavat tulokset: Keskimääräinen triglyseridipitoisuus (mg/dl) Total imprecision on laskettu triglyseridien kriittisillä tasoilla (200 ja 400 mg/dl) käyttäen 59 tai 60 hengen tuoretta verta. Näytteiden määrä Keskimääräinen triglyseridipitoisuus (mg/dl)
SAATAVUUS
Luettelonumero (EU)

PTS PANELS-triglyseriditestiliuskat - 25 testiä PTS PANELS-triglyseriditestiliuskat - 6 testiä PTS PANELS Multi-Chemistry Controls, tasot 1 ja 2

MERKKIEN SELITYKSET

Tuote täyttää in vitro-diagnostisiille laitteille asetetut 98/79/EC-vaatimukset.

Source: http://www.knorring.fi/FI/Terveys/Esitteet/testiliuskat_triglyseridi.pdf

Patientin mit makulopathie (amd)

D O I : 1 0 . 1 0 1 6 / j . d z a . 2 0 1 2 . 0 6 . 0 1 0     2 9     D t. Z t s c h r . f. A k u p u n k t u r 5 5 , 2 / 2 0 1 2M. Bijak · Experten: A. Päärmann, J. Nepp Patientin mit Makulopathie (AMD) Female patient with age related macular degeneration (AMD) Zusammenfassung Abstract Altersabhängige Makuladegeneration (AMD) stellt in den In-Age related macular dege

doctorsforlife.co.za

Lifealerts 14 July 2010 UK - Abortion 'triples breast cancer risk': Fourth study finds abortion linked to disease Australia - Liberal MP defends abortion law change Spain - New Abortion on Demand Law Takes Effect amid Controversy USA - Life over death No news today UK - GP's admission may lead to fresh charges Holland - Euthanasia cases in Holland rise by 13 per cent in a yea

© 2010-2017 Pdf Pills Composition