Ketanest.nl

Spoedeisende Hulp
Procedure analgesie
anaesthesie
Schema analgesie kind tot 40 kg:
De Pijnscore bij kinderen gemeten middels Oucher schaal (gezichtjes schaal) Paracetamol en / of Diclofenac + Dipidolor Paracetamol en / of Diclofenac + zn Tramadol Startdosis
Onderhouds-
Dosering
Dosering
Dosering
Paracetamol
dosering
Diclofenac
Tramadol
Dipidolor IM
Paracetamol
PO/IV/Supp
>40 kg
Traumatologisch
Gewrichtsluxatie/ Pijnklachten
Cardiale
Oogheelkunde:
extremiteitenletsel/ Fractuur met
pijnklachten
pijnlijk of rood
Brandwonden
repositie
snjidend/niet
oog – alleen bij
snijdend
niet pentrerend
specialisme
Dipidolor 0,25 mg/kg Dipidolor 0,25 mg/kg IM of 100 mg PO evt samen met Dipidolor 0,25 mg/kg Dipidolor 0,25 mg/kg Dipidolor 0,25 Fentanyl 1-1,5 Eenmalig IM event in combinatie IM event in mg/kg IM event mcg/kg IV in oogdruppel Minims Bij een langdurige verblijf op SEH – Start Dipidolor via perfusor i.o.m. behandelend arts of consult anesthesioloog. Spoedeisende Hulp
Procedure analgesie
anaesthesie
______________________________________________________________________________
Vervolgmedicatie ½ uur na toediening Spasmalgin bij aanhoudende koliekpijn t.g.v
nierstenen conform protocol urologen:
Bij chronische nierfunctiestoornissen worden in de regel geen Voltaren of andere NSAID’s, of Largactil + Pethidine toegediend. Indien Spasmalgin onvoldoende werkt en ureum en/of kreatinine verhoogd zijn, altijd overleggen met uroloog over medicatie toediening.
• 12,5 mg Largactil (= chloorpromazine 5 mg/ml) IM + 50 mg Pethidine (50 mg/ml) IM
• Na Pethidine en Largactil: RR-controle elke 15 min. gedurende 1 uur (hypotensie). • Indien Largactil / Pethidine onvoldoende helpt: na overleg met uroloog Tramal 100 mg + 20mg Buscopan toevoegen aan 500 ml NaCl 0,9% met een inlooptijd van 4 uur. Terughoudendheid bij Largactil + Pethidine is geboden bij de volgende aandoeningen: lever- en nierfunctiestoornissen, cardiovasculaire aandoeningen, ernstige cerebrale stoornissen, epilepsie, Parkinson, spastische verlammingen, prostaathypertrofie, longemfyseem, ileus, pylorusstenose. Deze effecten kunnen nog in sterkere mate optreden bij oudere patiënten Spoedeisende Hulp
Procedure sedatie
anaesthesie
______________________________________________________________________


Sedatie Richtlijnen Volwassenen en Kinderen:

Traumatologisch extremiteitenletsel /
Narcose bij
Brandwonden, Gewrichtsluxatie /
uitzondering op de SEH
Fractuur met repositie/andere indicaties
volgens stricte
indicatie altijd in
bijzijn van
Anesthesioloog
Ketanest-S 1 mg/kg IV getitreerd altijd
Rapid sequence
IV 0,2mg IV, zn 0,1 induction:
Ketanest-S 1 mg/kg IV getitreerd altijd in Anti-dota: Geen
Sedatieniveaus
Score Toestand
Terminologie
Patiënt is wakker en georiënteerd, alert Patiënt is slaperig met ogen gesloten, verbale Patiënt slaapt, ogen gesloten, al een wekbaar met een Diepe sedatie Patiënt, ogen gesloten, echter niet wekbaar. Sedatie, tot en met sedatiescore 3, door niet-anaesthesiologen, mits ASA II ___________________________________________________________________
DATUM
Invoerings/wijzigingsdatum

Source: http://www.ketanest.nl/resources/File/pijn+sedlijst%20aug2006_Orbis%20MC%20Sittard.pdf

Andrea’s help sheet on preparing solutions

Andrea’s Help Sheet on Preparing Solutions There are several types of stock solutions made in the research lab: Percent (%) solutions, Molar (M) solutions, X solutions, and mg/ml solutions. First are instructions on how to make % solutions. First, know the definition of a % solution: 1% = 1g/100ml That’s the basic formula, and it is logical because “per cent” means “per hundred�

Microsoft word - ritalin - drogen für oder gegen unsere kinder.doc

Ritalin: Drogen für – oder gegen – unsere Kinder? Schulmassaker: Die Täter sind Opfer Der folgende Artikel wurde dem Magazin "ZeitenSchrift", Ausgabe 25/2000, ent nommen. Siehe auch www.zeitenschrift.ch Jugendliche rasten immer häufiger aus und begehen Kapitalverbrechen. Was jedoch verschwiegen wird: Psychoaktive Medikamente scheinen dabei eine wichtige Rolle zu spielen

© 2010-2017 Pdf Pills Composition